Hoe verbeteren we het vestigingsklimaat voor groene bedrijven in Groningen?

Hoe verbeteren we het vestigingsklimaat voor groene bedrijven in Groningen?

Hoe verbeteren we het vestigingsklimaat voor groene bedrijven in Groningen?

19 apr 2017

Groninger bedrijven en organisaties geven input over vestigingsklimaat tijdens Ochtendsessie Energie aan het Alfa-college

Op woensdag 19 april besprak E&E Advies, een adviesbureau dat zich inzet voor versterking van de economie en versnelling van de energietransitie, samen met 50 deelnemers het vestigingsklimaat voor groene bedrijven en organisaties in Groningen. Sinds 2013 werkt de gemeente Groningen aan een duurzaam klimaat. Bedrijven, waaronder de partners van Groningen Energieneutraal, ondernemen verschillende activiteiten om uiteindelijk de overgang te kunnen maken van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Om dat te bereiken is ook kennis nodig van organisaties en bedrijven die zich specialiseren in energievraagstukken. Maar weten deze groene bedrijven en organisaties Groningen te vinden? En wat kunnen we doen om de stad voor hen aantrekkelijk te maken? Kortom: wat moeten we doen om in de toekomst de groene loper te kunnen uitrollen?

Locatie als inspiratiebron voor de toekomst van duurzame energie

De bijeenkomst werd gehouden op het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan, een voorloper op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs. Alle studenten aan deze locatie komen in aanraking met duurzaamheid. Duurzame energie is bijvoorbeeld een thema in het vak Burgerschap, te vergelijken met Maatschappijleer, dat op alle opleidingen wordt gegeven. Ook is de locatie aangesloten bij Energy College Europe, het mbo-cluster binnen Energy Academy Europe dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid combineert om energiespecialisten op alle mbo-niveaus op te leiden. 

 

Maar wat het Alfa-college uniek maakt is dat zij het eerste gecertificeerde opleidingscentrum in zonneparken-energie hebben geopend. Hier leren installateurs om zonnepanelen op een veilige manier te plaatsen. Geschoold personeel is in de toekomst hard nodig omdat er in de komende jaren een tekort ontstaat van 15.000 vakmensen in de installatiebranche, met name voor de installatie van zonnepanelen. De deelnemers aan de ochtendsessie Energie maakten dus kennis met de laatste ontwikkelingen in het onderwijs, maar kwamen bijeen om hun visie te geven op het vestigingsklimaat voor groene bedrijven.

Het huidige vestigingsklimaat volgens groene start-ups en MKB's in Groningen

Waarom is het belangrijk om groene bedrijven en organisaties te motiveren zich in Groningen te vestigen? Annemarie Rook van E&E Advies legt uit dat, naast het stimuleren van bedrijvigheid, deze bedrijven ook essentieel zijn om de transitie van fossiele naar groene brandstoffen te kunnen maken. Dat begint bij het aantrekken van start-ups en kleine bedrijven. "Als zij zich in de stad vestigen, dan trekt dat uiteindelijk ook de grote bedrijven aan". Zo wordt Groningen uiteindelijk een Smart Energy City. Om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige vestigingsklimaat nam E&E Advies een enquête af onder groene start-ups en bedrijven uit het MKB in Groningen. De resultaten hiervan presenteerde Annemarie aan het publiek. 

 

Uit de enquête bleek dat groene start-ups en MKB bedrijven, als zij zich vestigen in Groningen, kijken naar 4 verschillende thema's. Op deze thema's zien zij positieve kanten in Groningen, maar ook verbeterpunten:

1. Geld. Er is voldoende geld beschikbaar, maar het is moeilijk om dit te vinden.

2. Ruimte. Dit thema werd het slechtst beoordeeld. Groene ondernemers vonden weinig goede locaties om zich te vestigen.  

3. Mensen. Professionals zijn in Groningen te vinden, maar start-ups vinden het een uitdaging om hen langere tijd te binden aan het bedrijf. 

4. Netwerk. Groene bedrijven hebben behoefte aan meer overzichtelijke en gestructureerde netwerken, zoals de Versnellingstafels. Ook zien zij de meerwaarde van cross-sectorale netwerken.

 

De Groene Loper: hoe en wanneer kunnen we deze gaan uitrollen?

Na haar presentatie vroeg Annemarie de deelnemers om zich op te splitsen in vier groepen. In deze groepen werd, onder leiding van één van haar collega's van E&E Advies, verder gesproken over één van de thema's. De hoofdvraag was: hoe kunnen we Groningen verbeteren op het gebied van geld, ruimte, mensen en netwerk? 

 

Er ontstond een dynamische discussie. Eén deelnemer verbaasde zich over het feit dat het thema Ruimte het minst goed werd beoordeeld. Immers, merkte hij op, EnTranCe, gevestigd op het Zernike Complex, is dé plek voor groene bedrijven en organisaties. Het is volledig ingericht op het ontwikkelen van kennis en energie en daarmee wellicht een concept dat andere steden kunnen kopiëren. In de groep waar het thema Netwerk werd besproken werd duidelijk dat er behoefte is aan een centrale ontmoetingsplek. Hier kunnen groene bedrijven elkaar niet alleen leren kennen, maar ook een verdiepingsslag maken op een bepaald thema. Als voorbeeld werden de Versnellingstafels genoemd. De locatie om deze ontmoetingen te organiseren zou bijvoorbeeld de EnergyBarn op het EnTranCe kunnen zijn. In dit pand zorgen de stromuren en de high-tech apparatuur die gebruikt werden bij de bouw voor de duurzaamheid.

 

      

Vervolgstappen voor E&E Advies en Groninger bedrijven

De bijeenkomst werd afgesloten op het dak van het Alfa-college waar zonnepanelen staan die, behalve zon opwekken, ook studiemateriaal zijn voor de studenten. 

De gesprekken en discussies die ontstonden gaven waardevolle informatie aan E&E Advies. Zij nemen de input mee en zullen er het gebruiken voor de ontwikkel strategie die zij gaan ontwerpen. Uiteindelijk zal, met deze strategie, Groningen het verschil kunnen maken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor groene bedrijven en organisaties creëren. Ook voor de Gemeente Groningen is er werk aan de winkel. Tijdens de afsluiting bleek er behoefte te zijn aan meer van dit soort bijeenkomsten. Er komt dus een vervolg en zodra hier een update over is vindt u deze op de website.