In de provincie Groningen is het al 2023

In de provincie Groningen is het al 2023

In de provincie Groningen is het al 2023

15 mrt 2017

Provincie heeft landelijke energiedoelstellingen voor 2023 nu al behaald

Dat de ambitieuze plannen niet bij plannen blijven, bewijst de provincie Groningen. Uit de Energiemonitor over 2015 blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie 15,9% is. Dit is fors hoger dan het landelijke aandeel van 5,8% en nu al op het niveau van de landelijk doelstellingen van 16% voor 2023. Hiermee loopt Groningen voorop in de ambitie om in 2050 100% duurzame energie op te wekken. Maar er is meer. Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen in 2020 naar 33%.

Energiedoelen in Groningen ambitieuzer dan in rest van Nederland

De energiedoelstellingen die de provincie Groningen heeft vastgesteld zijn al lange tijd ambitieuzer dan de landelijke doelen. Afgesproken is dat er 21% duurzame energie in 2020 wordt opgewekt en zelfs dat lijkt te worden overtroffen. Voor 2035 is afgesproken om 60% duurzame energie te gebruiken. Om dit te halen wordt hard gewerkt aan nieuw beleid rondom zonneparken en windenergie. Naast het tegengaan van de klimaatverandering heeft de energietransitie ook een belangrijke economische waarde voor Groningen. Omdat de winning van aardgas wordt verminderd, is het juist van belang dat er nieuwe banen in de duurzame energiesector voor terugkomen. In Groningen is de realisatie van deze doelen in volle gang.

Werkgelegenheid in duurzame energie neemt toe met 5,7%

In de periode 2012 tot en met 2015 is de werkgelegenheid in de energiesector met ruim 500 werkzame personen afgenomen. Dit komt vooral door verminderde aardgaswinning in de provincie. De werkgelegenheid in duurzame energie is in 2015 juist met 100 banen, +5,7%, toegenomen. In de jaren voor 2015 bleef de werkgelegenheid in die sector nagenoeg gelijk, terwijl dit in een periode van recessie was waarin  de werkgelegenheid in de totale economie afnam.

Hernieuwbare energie komt uit biomassa, wind- en zonne-energie

De meeste energie in de provincie Groningen wordt gebruikt door bedrijven en instellingen. In vergelijking met 2014 is het gebruik van deze groep licht gestegen, maar nog altijd lager dan dat van 2013. Hetzelfde geldt voor huishoudens. Deze groep is verantwoordelijk voor een kwart van het energieverbruik en heeft 2% meer energie gebruikt ten opzichte van 2014, maar nog altijd aanzienlijk minder dan in 2013. Het grootste deel van de hernieuwbare energie is afkomstig uit biomassa, 62% en windenergie, 31%. Maar relatief gezien groeit zonne-energie het hardst.

Wij bewijzen als duurzame energieregio dat het wel kan: de energietransitie versnellen. Ik verwacht dan ook dat het nieuwe kabinet met ons mee gaat werken om de volgende stap te zetten

Gedeputeerde Nienke Homan

Toekomstige projecten zorgen voor stijging in percentage hernieuwbare energie

Aan de hand van de geplande duurzaamheidsprojecten blijkt dat tot 2020 het aandeel hernieuwbare energie stijgt met maar liefst 127% ten opzichte van 2015. Dit effect wordt voor het grootste deel gerealiseerd door de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, maar ook windenergie heeft een groot aandeel. Het grootste zonnepark op land is recent in Delfzijl gerealiseerd en de verwachting is dat dit ook een substantieel aandeel gaat vormen in de duurzame energiemix van de provincie.  Andere grote projecten zijn de verwachte realisatie van een biomethanolfabriek in Delfzijl, een vergassingsinstallatie in Hoogezand-Sappemeer en het Warmtenet Noordwest-Groningen in de stad. Ook is in deze laatste berekening een proportioneel deel van de verwachte hoeveelheid opgewekte stroom door nieuwe Nederlandse offshore windparken die tot en met 2020 worden gerealiseerd, windpark Gemini en windpark Borssele, toegerekend aan de provincie Groningen.

 

Bron: Persbericht Provincie Groningen