Op­lei­dings­cen­trum Zon­ne-ener­gie Al­fa-col­le­ge be­lan­g­rijk voor in­stal­la­tie­bran­che

Opleidingscentrum Zonne-energie Alfa-college belangrijk voor installatiebranche

Opleidingscentrum Zonne-energie Alfa-college belangrijk voor installatiebranche

22 feb 2017

In 2035 staan er 1,7 miljoen zonnepanelen in Groningen. Deze komen in zonneparken en op daken van particulieren en bedrijven. Zonnepanelen die op daken in de Stad komen, worden geïnstalleerd door specialisten. Voor opdrachtgevers is het van belang dat al het installatiewerk aan zonne-energiesystemen wordt uitgevoerd door gecertificeerde installateurs. Dit om te komen tot kwaliteitsborging voor de opdrachtgever. 

Tekort aan technisch geschoold personeel

Maar er dreigt een tekort te ontstaan aan technisch geschoolde vakmensen. Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor installateurs UNETO VNI, verwacht dat als de groei van de branche niet bijbenen, er over vier jaar een tekort is van vijftienduizend vakmensen. Een oplossing om dit tekort te voorkomen heeft Terpstra ook. In een interview met Nu.nl adviseert hij de politiek, het onderwijs en het bedrijfsleven te investeren in technisch onderwijs. 

Investeren in onderwijs: Alfa-college geeft het goede voorbeeld

In Groningen wordt er sinds 2015 al geïnvesteerd in de opleiding van technisch personeel. Het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan was het eerste ROC in Nederland dat begon met een opleidingscentrum zonne-energie.

 

Daar begonnen in november 2015 de eerste studenten elektrotechniek aan het keuzevak ‘Installeren van zonnestroomsystemen'. Verschillende aandachtspunten zoals een dampdichte kabeldoorvoer, het correct aansluiten en opstarten van de omvormer en het aansluiten op de groepenkast worden behandeld. Na twee maanden en een succesvol examen kregen de studenten een officieel certificaat. 

Het keuzevak 'Installeren van zonnestroomsystemen' leert installateurs om op een veilige manier een zonnestroominstallatie te installeren.

Alfa-college