Klimaattop Noord NL 2017 - Hoe wordt Noord Nederland energieneutraal in 2050?

Klimaattop Noord NL 2017 - Hoe wordt Noord-Nederland energieneutraal in 2050?

Klimaattop Noord NL 2017 - Hoe wordt Noord-Nederland energieneutraal in 2050?

7 nov 2017

Het kabinet heeft Nederland het doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er de komende 32 jaar een groot aantal maatregelen genomen moet worden, waaronder de transitie naar een CO2-arme energievoorziening, de overgang naar waterstof- en elektrische auto’s en de bouw van zonnepanelen en windmolens. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe willen een actieve rol spelen in deze energietransitie en ‘niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie!’ Dit betekent dat ze werken aan gezamenlijke en concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Met de Klimaattop Noord NL, donderdag 9 november in het Energy Academy gebouw in Groningen, geeft Noord Nederland de aftrap voor deze plannen en acties. 

 

De Klimaattop Noord NL 2017 is een vervolg op de eerste klimaatacties die in 2016 in gang zijn gezet. Samen met bedrijven, overheden en instellingen uit de drie noordelijke provincies worden acties gepresenteerd die ondernemen zullen worden om de doelstellingen voor 2050 te behalen. 

Thema’s Klimaattop Noord NL 2017

De provincies hebben gekeken naar de thema’s die juist in het Noorden de grootste aanpassingen vergen op weg naar 2050. Dat zijn slim duurzaam produceren, slim besparen in de gebouwde omgeving, slim besparen in de industrie en slim balanceren. Uiteenlopende thema’s die ieder een eigen aanpak vergen. Bij het thema ‘duurzaam produceren’ wordt bijvoorbeeld gekeken hoe het aandeel zonne-energie in het Noorden, nu al hoger dan het landelijk gemiddelde, verder kan stijgen. Daarnaast valt er in de Noord-Nederlandse industrie veel winst te behalen valt door energiebesparing. 

 

De deelnemers aan de Klimaattop Noord NL zien op 9 november goede duurzame voorbeelden tijdens inspiratiesessies, showcases en gastcollege’s en ’s middags op het netwerkplein. Concrete afspraken worden gemaakt tijdens afspraak-sessies. 

 

Bij die laatste twee onderdelen is ook de gemeente Groningen vertegenwoordigd.

 

Rol gemeente Groningen - wat zijn acties die we willen ondernemen?

De gemeente Groningen staat met twee stands op het netwerkplein: één met informatie over het Platform Groningen Energieneutraal 2035 en één waar het Energieloket Groningen is vertegenwoordigd. Sinds juli 2015 heeft elke gemeente in de provincie Groningen zo’n eigen energieloket. Op dit digitale loket kunnen particuliere woningbezitters  terecht met vragen over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Dit kan als individu, samen als VVE of als collectief. 

Bij het loket staan verschillende handige tools zoals de Quickscan, waarmee de besparingspotentie van de woning berekend kan worden, een keuzehulp om u op weg te helpen in het woud van subsidies en betalingsregelingen en de Zonnekaart. Voor inwoners die samen aan de slag willen met verduurzaming is er informatie over lokale initiatieven. Ook is er is informatie te vinden over betrouwbare lokale bedrijven die de maatregelen uit kunnen voeren. Last but not least is er een telefonische helpdesk, met persoonlijke adviesmogelijkheid door energieadviseurs.

Afspraak-sessies: Met concrete afspraken helpen deelnemers elkaar op weg naar 2050

Samenwerking versnelt de energietransitie. Dat is niet alleen de gedachte achter de Versnellingstafels van het Platform, maar ook achter de afspraak-sessies tijdens de Klimaattop Noord NL. Tijdens de afspraak-sessies zetten verschillende organisaties, waaronder de gemeente Groningen, hun handtekening onder een afspraak waarmee ze toezeggen samen met partners bepaalde maatregelen uit te voeren. Zo inspireren en versterken de organisaties elkaar op weg naar 2050.

 

De gemeente Groningen verbindt zich op 9 november aan een aantal concrete afspraken:

 

1. Warmte Expertise Centrum

TNO, Hanzehogeschool, Enpuls, Gemeente Groningen en Provincie Groningen bundelen hun krachten. Doel van de samenwerking actief kennis te ontwikkelen en ontsluiten ten behoeve van de innovatie van collectieve flexibele warmtesystemen in de gebouwde omgeving.

 

2. Energieneutrale scholen

De doelstelling van de samenwerking is om in gezamenlijkheid toe te werken energieneutrale schoolgebouwen in Groningen. Daartoe verkent de gemeente samen met scholen de kansen voor verduurzaming van de schoolgebouwen en zoeken ze naar oplossingen voor knelpunten. Waar mogelijk benutten we samenwerking en schaalvergroting om projecten te realiseren. 

 

3. Slim opleiden voor een energie duurzame toekomst

De Hanzehogeschool Groningen wil het thema energie nog beter gaan borgen in de opleidingen van de Hanzehogeschool school Marketing Management en Communicatie, Media & ICT. Daarvoor willen zij 1e, 2e, 3e en 4e-jaars studenten koppelen aan diverse energie gerelateerde bedrijven en instellingen. Samen met 6 bedrijven ondertekent de Hanzehogeschool 8 convenanten. In elk convenant zeggen bedrijven GrEK, Grunneger Power, Gemeente Groningen, ENIE.nl, Energy Expo en de Gasunie toe dat zij garant staan voor deze koppeling aan studenten.