Met deze zon­ne­par­ken heeft Gro­nin­gen een so­li­de ba­sis voor 2035

Met deze 5 zonneparken heeft Groningen een solide basis voor 2035

Met deze 5 zonneparken heeft Groningen een solide basis voor 2035

21 feb 2017

Als we in 2035 energieneutraal willen zijn, dan moet er nu stevig ingezet worden op zonne-energie. Dat schreef de gemeente in De Zonnewijzer, een overzicht waarin aangescherpte ambities worden gepresenteerd. Nieuw onderzoek wijst uit dat de hernieuwbare energie die we in 2035 gebruiken, voor 40% zal worden opgewekt door zonnepanelen. 

Dit betekent dat er in 2035 1,7 miljoen zonnepanelen zijn opgesteld. Deze zijn goed voor minimaal 500 MW. 

Zoals de gemeente zelf schrijft in de Zonnewijzer, is deze doelstelling ‘ambitieus maar –onder voorwaarden – haalbaar.’ De gemeente zet daarom nu een versnelling in met een actieplan voor de komende vier jaar. Hierin staan de plannen beschreven zodat in 2020 voor minimaal 60 MW aan zonnepanelen zijn opgesteld, waarvan 30 MW op daken en 30 MW in zonneparken. In 2020 worden de tussendoelen geëvalueerd en wordt de balans opgemaakt om te zien of Groningen op koers ligt en of de inspanningen verhoogd moeten worden. 

Voordat nieuwe zonnepanelen geplaatst worden op daken en in parken, willen we een overzicht geven van de projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Verspreid over de stad staan namelijk al 40.000 zonnepanelen opgesteld (medio 2016) die goed zijn voor 10MW.

In dit artikel een overzicht van 5 bijzondere plekken in Groningen waar u de zonnepanelen nu kunt vinden. 

1. Zonne-energie van dak Euroborg Stadion

Groen is de clubkleur van FC Groningen. Om dat nog eens extra te benadrukken plaatste de ‘Trots van het Noorden’ 1092 zonnepanelen op het dak van de Euroborg. Deze panelen werden in 2014 in twee fases opgeleverd en zijn goed voor 294,84 kWp. Ruim 68 huishoudens krijgen nu stroom, maar ook de voetbalclub zelf profiteert van de panelen. Ze leveren zo’n 10% van de totale stroomaanvraag. Het geld dat FC Groningen daarvoor betaalt wordt als dividend uitgekeerd aan de deelnemers. ‘Een win-winsituatie dus,’ vertelt directeur Hans Nijland.  

FC Groningen had een primeur in Nederland. Niet eerder werden zonnepanelen geplaatst op het dak van een voetbalstadion. Inmiddels zijn ook de Amsterdam Arena, het Haagse Kyocera stadion, het NAC-stadion en het Afas Stadion van AZ Alkmaar voorzien van zonnepanelen. 

Unieke beelden bouw 1miljoenwatt zonne-energiedak op stadion Euroborg

Unieke beelden bouw 1miljoenwatt zonne-energiedak op stadion Euroborg

2. Alfa Postcoderoos succes door inzet bewoners

Op maandag 10 oktober 2016 opende Wethouder Mattias Gijsbertsen de Alfa Postcoderoos. Dit zijn 350 zonnepanelen op het dak van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan. Ze worden gebruikt door buurtbewoners van verschillende wijken in west-Groningen. De Alfa Postcode roos is volgens Gijsbertsen een mooi voorbeeld van een project dat bij zal dragen aan de ambitie om energieneutraal te zijn in 2035.

Een project dat georganiseerd wordt om de ambitie te bereiken ‘staat of valt met het feit dat mensen zelf aan de slag willen’ zei de wethouder tijdens de opening.  Dat 47 bewoners deelnemen aan de postcoderoos laat zien dat mensen dat ook echt willen. Steven Volkers van Grunneger Power, mede-initiatiefnemer van het project, sluit zich daar bij aan: 

De Alfa Postcoderoos toont aan dat wij ons als burgers breder organiseren en daardoor invloed krijgen. Naast de overheid en de markt ontstaat er een nieuw speelveld: de georganiseerde burger. En die is niet langer consument, maar voelt zich verantwoordelijk en wordt daarom ook producent van energie.

Steven Volkers, Grunneger Power

3. De zon als motor van Waterbedrijf Groningen

Water leveren met behulp van de zon. Dat is waar het Waterbedrijf Groningen sinds 2013 aan werkt. Het bedrijf richt zich op CO2-neutraal ondernemen. De stappen die het Waterbedrijf na 2013 heeft gezet om dat te bereiken kunnen een inspiratie zijn voor andere bedrijven in de stad.

Net als veel andere bedrijven kan het Waterbedrijf haar CO2-voetafdruk niet helemaal naar nul brengen. Daarom wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd door CO2-certificaten en door maatregelen in de eigen bedrijfsvoering door te voeren.

Een belangrijke stap in die richting was het vergroenen van het stroomverbruik. Dat wordt gedaan door 237 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor.

De in gebruik genomen zonnepanelen leveren per jaar ruim 55.000 kilowattuur aan energie op. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid energie die 15 huishoudens per jaar gemiddeld verbruiken.

4. Zonnepanelen in waaiervorm op dak Energy Academy

Het nieuwe gebouw van de Energy Academy Europe (EAE) is zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Er zijn tal van technieken toegepast om dat te bereiken. Eén daarvan is de opstelling van de zonnepanelen op het dak.

De zonnepanelen worden in 2017 geplaatst op het schuine dak van het gebouw. Deze is gericht naar het zuiden en heeft een hoek die ervoor zorgt dat de intensiteit van het zonlicht optimaal is.

Illustratie van panelen op het dak | Beeld EAE

Bovendien komen de zonnepanelen onder verschillende hoeken op het dak te staan. In iedere driehoek ligt het bovenste stuk plat, elk volgend stuk staat onder een steeds iets grotere hoek. Het resultaat is een soort waaiervorm en is er de hele dag een optimale intensiteit van zonlicht op de panelen. Vanwege de optimale stand van de panelen was het niet nodig om het hele dak met een oppervlakte van 4.000m2 te bedekken. De panelen leveren 37 procent meer energie dan een gewoon dak waarvan tweeduizend vierkante meter is bedekt met platte zonnepanelen.

De waaiervormige opstelling is uniek in Europa. Het idee is opgedaan tijdens een conferentie in Parijs. Er was al eerder over zo’n opstelling nagedacht, maar niemand had dit idee concreet uitgewerkt. Projectleiders Pieter van Hoesel en Martin Kranenborg hebben daarom eerst een testopstelling gebouwd om te kijken of het idee in de praktijk ook echt efficiënter is dan gebruikelijke opstellingen. 

5. Zonnepark Vierverlaten van energie coöperatie Grunneger Power

Op 7 februari ging de verkoop van zonnepanelen op Zonnepark Vierverlaten van start. Het zonnepark Vierverlaten bestaat uit 7.777 panelen en levert daarmee genoeg stroom voor bijna 600 huishoudens. Dit zonnepark, gelegen op een braakliggend terrein van 3 hectare bij Hoogkerk, langs de spoorweg naar Leeuwarden, wordt ontwikkeld door Grunneger Power, samen met de gemeente Groningen en de GreSCo.

De zonnepanelen zijn van en voor bewoners van de Stad Groningen. Zo kunnen de Stadjers hun eigen stroom opwekken, ook als zij geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of in een huurhuis of appartementencomplex wonen. Inmiddels is er €154.000 geïnvesteerd door 47 bewoners van Groningen. 

 

150.000 nieuwe zonnepanelen in 2020

Deze vijf projecten maken samen met nog vele andere initiatieven onderdeel uit van de 40.000 zonnepanelen in Groningen. In de komende jaren komen daar in ieder geval 110.000 bij. Deze zijn onder andere te vinden op het zonnepark bij de afgedekte vuilstortplaats Woldjerspoor.

Uit de Energiemonitor:

  • Zonnepark Woldjerspoor (Roodehaan): Op de provinciale (afgedekte) vuilstortplaats Woldjerspoor van 15 hectare wil ontwikkelaar GroenLeven een zonnepark met een opgesteld vermogen van 14 MWp realiseren. Bijzonder is dat er gewerkt wordt met een oost-west opstelling, in tegenstelling tot de gebruikelijke opstelling die naar het zuiden gericht is. Voordeel hiervan is dat er beter verspreid over de dag energie opgewekt wordt. Tegelijk is dit een antwoord op het probleem van overproductie tussen 12 en 15 uur. De verwachte jaarlijkse stroomproductie bedraagt 12.320 MWh.