Netwerkevenement Grachtenfestijn 2017 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Netwerkevenement Grachtenfestijn 2017

Netwerkevenement Grachtenfestijn 2017

1 sep 2017

Tijdens het grachtenfestijn 2017 op 28 augustus vond een netwerkbijeenkomst plaats die in het teken stond van Groningen energieneutraal.  Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd wat precies bedoeld wordt met energieneutraal en of Groningen op schema ligt. Aan de hand van thema’s zoals mobiliteit, circulaire economie en afval als nieuwe grond- en brandstof lieten verschillende sprekers zien hoe wordt bijgedragen aan een energieneutrale stad in 2035. Het thema was dan ook: ‘Groen Gas en Circulaire Economie’.

 

Onder de genodigden voor het netwerkevenement vielen verschillende ondernemers waaronder: TNO, Vattenfall, Enie, Sweco, Young Solar Challenge. Ook gedeputeerde Nienke Homan was de dag aanwezig. De eerste helft van het netwerkevenement vond plaats in de Makro Groningen. De genodigden konden gebruik maken van BMW carsharing en werden opgehaald door een BMW i3, een volledig elektrische auto.

 

 

Wethouder van Keulen geeft goede voorbeelden uit de gemeente Groningen

Na een kort ontvangstmoment werd het netwerkevenement geopend door wethouder Joost van Keulen. Hij sprak over het belang van samenwerken en verbinden om Groningen energieneutraal te krijgen. Als voorbeeld werd SKSG Kinderopvang genoemd. Zij zijn druk bezig met het verduurzamen van hun kinderopvang door 700.000 luiers per jaar te gaan recyclen. Ook noemde Van Keulen Progress events, zij zetten zich in om evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Tijdens het Grachtenfestijn hoopten zij met hun rondvaartboot op waterstof anderen te inspireren om ook over duurzaamheid na te denken.

 

Van Keulen liet weten dat evenementen bij uitstek gelegenheden zijn waar het duurzaamheid-thema speelt. Denk aan alle apparatuur en het eten en drinken dat we samen benutten. De Gemeente Groningen gaat daarom dit jaar een aantal evenementen doorlichten en onderzoeken hoe we als gemeente kunnen helpen om evenementen duurzamer te maken.

De wethouder liet ook weten hoe de gemeente de energietransitie ondersteunt, door voorbeelden te geven van lopende duurzame projecten waaronder: het verduurzamen van de grootste energieslurpende gebouwen, het groene wagenpark, aanschaf van waterstof-wagens en bouw waterstof-tankstation. 

 

Als afsluiting liet van Keulen weten dat de gemeente nog een klein presentje had voor de aanwezigen. Een Tony-Chocolonely reep met een code waarmee de ontvanger een zonnepaneel kan winnen. De gemeente heeft in juni dit jaar samen met de lokale energiecorporatie Grunneger Power zonnepark Vierverlaten geopend met daarop 7.777 zonnepanelen. Iedereen kan een zonnepaneel kopen, maar er worden ook 15 verloot via de chocoladerepen.

 

Op weg naar 2035 - wat is de huidige stand van zaken?

Vervolgens nam Jelmer Pijlman van E&E advies/de gemeente Groningen het woord over. Hij vertelde over de huidige stand van zaken met oog op de energietransitie. Pijlman liet weten dat  we goed op weg zijn, maar dat we nog een lange weg te gaan hebben. Alleen met hulp van bedrijven kunnen we de stad in 2035 energieneutraal krijgen. De bedrijven hebben namelijk een groot aandeel in het energieverbruik van de stad. Pijlman besprak daarnaast de website van Groningen geeft Energie en de energiemonitor die daar op te zien is. Hij besprak het belang van langdurige doelen stellen die bijdragen aan de energietransitie op de lange termijn. Ook liet Pijlman weten dat er nog altijd ruimte is voor meer partners en dat ieder bedrijf welkom is om op zijn  eigen manier bij te dragen aan de energietransitie.

 

Carsharing - auto's goedkoop en duurzaam gebruiken

Na Jelmer Pijlman nam Robin Kruse commercieel manager bij VMD Groep het woord over. Hij vertelde over het nieuwe begrip Carsharing. Carsharing is het gebruiken van een “huurauto” voor een korte tijdsperiode. We kunnen zelfs van uren spreken i.p.v. dagen. De voordelen van carsharing zijn onder andere dat iemand geen auto hoeft te bezitten en zich dus geen zorgen hoeft te maken over de aanschafkosten van een auto of het onderhoud. Ook scheelt het parkeerplaatsen, mobiliteitskosten en is het natuurlijk een stuk duurzamer. Carsharing kan op meerdere manier en worden toegepast: als een zakelijke deelauto, voor publiek gebruik/community maar denk ook aan vastgoed in combinatie met een deelauto. Vooral de laatste zal zorgen voor een  verlaging van parkeerdruk bij binnenstedelijke ontwikkelingen.

 


Robin Kruse kondigt trots een primeur aan: bij nieuwbouwlocatie ‘Stadswerf’ worden dit najaar twee BMWi-deelauto’s geplaatst waar de nieuwe bewoners samen gebruik van maken. De Stadswerf is de eerste locatie in Noord-Nederland waar dit carsharing-concept wordt toegepast binnen een straat.

 

Na een Fairtrade en duurzame lunch werd er vertrokken naar de tweede locatie. De genodigden werden met de BMW i3 naar GasTerra gebracht, de tweede locatie van de middag. 

Duurzaamheid bij Gasterra - focus op groen gas en kennisdeling

CEO van Gasterra Annie Krist heet de deelnemers welkom bij de 3G van Gasterra: Groen, Gas, Groningen. In het duurzame bedrijfspand werken zij op alle gebieden samen met Groningse organisaties. 


Johan Boerema, Account Manager Business Development & Optimisation bij GasTerra, vertelt over hoe het bedrijf zich bezig houdt met duurzaamheid. Groen gas (opgewerkt biogas, dat door de vergisting van afval en mest ontstaat) is een belangrijk thema binnen GasTerra. Het grote voordeel van groen gas is dat het hernieuwbaar is. Het is dus een volwaardig duurzaam alternatief voor aardgas. Daarnaast heeft het een positief effect op de gasvoorraad. GasTerra koopt sinds 2012 groen gas in en levert dit aan zijn klanten.

 

 

Naast handel in groen gas ondersteunt GasTerra kennisontwikkeling en kennisdeling. GasTerra ontwikkelt en ondersteunt onderzoeksprogramma’s met als doel een innovatieve manier te bedenken om groen gas te produceren. Boerema laat dan ook weten dat het doel is om in 2025 1 miljoen kuub hernieuwbaar gas te kunnen bieden. Dit staat gelijk aan ongeveer 6000 huishoudens. Ook het besparen van gas staat centraal bij GasTerra.

Kansen voor ondernemers in de circulaire economie

Na Johan Boerema neemt Ruud Paap, Business Developer Energiesysteem van stichting Energy Valley het woord over. Het thema van zijn presentatie is “Circulaire economie: kansen voor ondernemers”. Nederland wil koploper worden op het gebied van circulaire economie en ondernemers zijn daar belangrijke spelers in. Een economie waarin afval niet bestaat, maar grondstoffen worden hergebruikt en waarin de waarde wordt vermeerderd. Paap sprak eveneens als Boerema over Biogas, dit aan de hand van de biogas waardeketen waarin duidelijk gepresenteerd werd hoe organisch afval gevoerd wordt aan een vergister welke organisch kunstmest en biogas produceert waardoor je zowel een bodemverbeteraar/plantenvoeding als groen gas produceert.

 

Nederland wil koploper worden op het gebied van circulaire economie en ondernemers zijn daar belangrijke spelers in

Ruud Paap, Business Developer Energiesysteem van stichting Energy Valley

Energieneutraal de wereld rond

Tjerk Zwiers en Niels Tammeling volgden de heer Paap op met een uitgebreide presentatie over hun energieneutrale wereldreis. De mannen vertrekken op 1 september 2017 met hun zelfvoorzienende zeiljacht (een Trintella4). Het doel van de wereldreis is dat de reis gemaakt kan worden zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Met wind, water en zon de wereld rond is de missie. Onderweg vissen de mannen plastic afval uit de zee en gaan deze recyclen. Dit doen zij met behulp ban een shredder welke het plastic vermaalt tot kleine snippers. Dit plastic zal naar scholen worden gestuurd zodat kinderen er proeven mee kunnen doen en bewust kunnen worden gemaakt van de “versoeping” van de zee.

 

 

Van de reis zal een educatieve en avontuurlijke documentaire tot stand komen. Er kan echter altijd worden geholpen aan de missie van Tjerk en Niels, zo zoeken zij nu nog een bedrijf die de beelden van de reis kan monteren. Mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u contact opnemen via de website 4greenfoundation.com  waarop deze bijzondere wereldreis te volgen is.

 

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel op het dakterras van GasTerra. Tijdens deze borrel werden de gedachten rondom duurzame thema’s uitgewisseld tussen verschillende partijen. Het netwerkevenement was zeker een succes en heeft bijgedragen aan het doel om de stad Groningen in 2035 energieneutraal te krijgen.