Nieuw partner Rabobank Stad en Midden Groningen stelt zich voor

Nieuwe partner Rabobank Stad & Midden Groningen stelt zich voor

Nieuwe partner Rabobank Stad & Midden Groningen stelt zich voor

12 aug 2019

Deze zomer is het platform drie partners rijker geworden, waaronder de Rabobank Stad & Midden Groningen. Zij lijkt met haar visie 'Samen Duurzaam Sterker' perfect aan te sluiten op de doelstelling van het platform. "Vanuit onze coöperatie willen wij bijdragen aan maatschappelijke issues" aldus Edwin Houselt (directeur). Ook haar zakelijke en particuliere klanten krijgen steeds meer te maken met de energietransitie waarvoor de Rabobank zich inzet met kennis en financiën.

De Rabobank

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank is gemotiveerd om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt dan ook ‘Growing a better world together’. Zij wil door samenwerking voor een betere wereld gaan. De Rabobank zet daarom de komende jaren haar kennis, netwerk en financiën in om maatschappelijke problemen aan te pakken binnen vier thema’s: voedselzekerheid, zelfredzaamheid, duurzaam ondernemerschap en lokale leefomgeving. Duurzame ontwikkeling gaat sneller als mensen en bedrijven samen optrekken. Met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken wil de Rabobank klanten en hun leefomgeving versterken.

Concreet duurzaam

Zelf is de Rabobank Stad & Midden Groningen ook al concreet bezig geweest met verduurzamen. Zo is het gebouw al voorzien van een energielabel B, terwijl bedrijfsgebouwen van de Wet milieubeheer pas in 2023 voorzien moeten zijn van een energielabel C. Op het bedrijfsdak liggen 50 zonnepanelen en het plan is er om dat aantal uit te breiden. Ook zijn ze in het bezit van één elektrische deelauto en drie elektrische deelfietsen. Zowel de auto als de fietsen worden veel gebruikt door de werknemers. "In de besluitvorming zit duurzaamheid dus wel in ons systeem, maar we zien nog wel een uitdaging om onze werknemers daarin mee te nemen" aldus Stefan Spiering (facility manager). 

Platform

Door krachten te bundelen, af te kijken, de norm te verschuiven en een beetje competitie hoopt de Rabobank Stad & Midden Groningen met dit platform meer te bereiken dan alleen. Samen toewerken naar een CO2-neutraal Groningen in 2035.