Nieuwe stap Gasunie en AkzoNobel op weg naar power-to-gas installatie › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Nieuwe stap Gasunie en AkzoNobel op weg naar power-to-gas installatie

Nieuwe stap Gasunie en AkzoNobel op weg naar power-to-gas installatie

10 jan 2018

Foto: Waterstofproject HyStock, een power-to-gas plant van 1 Megawatt. Bron: https://www.agbzw.nl/projecten/waterstofproject

 

Gasunie heeft een nieuwe stap gezet op weg naar de overschakeling van aardgas naar groene waterstof. De afdeling New Energy van het bedrijf onderzoekt samen met AkzoNobel de mogelijkheden om een 20 megawatt power-to-gas installatie te bouwen om Chemie Park Delfzijl van groene waterstof te voorzien. De waterstof zal worden ingezet voor de verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en voortuigen.De beoogde installatie kan 3 kiloton groene waterstof per jaar produceren. Dit is bijvoorbeeld voldoende om 300 waterstofbussen te laten rijden. Daarnaast kan de industrie met deze hoeveelheid minder aardgas gaan gebruiken. Jaarlijks gebruikt de Nederlandse industrie 800.000 ton waterstof per jaar dat grotendeels wordt gemaakt met aardgas. Hiervan kan een groot deel vervangen worden door groene energie.

 

 

De beoogde installatie kan 3 kiloton groene waterstof per jaar produceren. Dit is bijvoorbeeld voldoende om 300 waterstofbussen te laten rijden. Daarnaast kan de industrie met deze hoeveelheid minder aardgas gaan gebruiken. Jaarlijks gebruikt de Nederlandse industrie 800.000 ton waterstof per jaar dat grotendeels wordt gemaakt met aardgas. Hiervan kan een groot deel vervangen worden door groene energie.

 

Opschaling in fases

Bij groen licht zal de nieuwe installatie de tweede installatie zijn op het park in Delfzijl. In 2017 lanceerde Gasunie het plan HyStock, een power-to-gas installatie bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen die duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Dit pilotproject is de eerste power-to-gas faciliteit in Nederland met een capaciteit van 1 Megawatt. 

 

Toch is ook de beoogde installatie van 20 Megawatt niet het einddoel van Gasunie en AkzoNobel. Uiteindelijk willen ze installaties kunnen bouwen van minstens 100 megawatt. Grootschalige productie van waterstof uit duurzame stroom kan als basis dienen voor een groene chemie, en daarom is het van belang dat die vergaande verandering er komt.

Klimaatdoelen 2035 en 2050 halen

“De industrie is belangrijk voor de economie, maar ook verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Alleen met een vergaande verandering van de industriële activiteiten kan Nederland de internationale klimaatdoelstellingen halen, waarbij door samenwerking tussen bedrijven over sectoren heen nieuwe waardeketens en verdienmodellen kunnen ontstaan," beredeneert Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel Specialty Chemicals.

 

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, benadrukt dat 'power to gas' een noodzakelijke technologie is om in 2050 een volledig duurzame energiemix te realiseren. Bovendien speelt waterstof een cruciale rol om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

 

"Als we in 2030 in voldoende mate over waterstof willen beschikken, dan zullen we nu al stappen moeten zetten om de technologie hiervoor op verschillende schaalgroottes te valideren," aldus Vermeulen.