Noord-Nederland slaat handen ineen voor klimaatadaptatie › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Noord-Nederland slaat handen ineen voor klimaatadaptatie

Noord-Nederland slaat handen ineen voor klimaatadaptatie

13 nov 2017

De vraag wordt steeds actueler: hoe kunnen we ons het beste aanpassen aan het veranderende klimaat? Noord-Nederland kiest voor een unieke aanpak door een eigen samenwerkingsverband op te zetten tussen ruim 30 vertegenwoordigers vanuit overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties.

 

Tijdens de noordelijke klimaattop op 9 november in de Energy Academy Europe, ondertekenden zij de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland. 

 

Naast het versterken van de onderlinge samenwerking zal de Klimaatadaptatie Noord-Nederland een rol spelen in het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation. Dit mondiale klimaatinstituut gaat landen, organsiaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing.

 

 ​

Experimenteerruimte

Noord-Nederland heeft al langere tijd te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit heeft er voor gezorgd dat er in deze regio juist veel ervaring is opgedaan met manieren om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Het ligt voor de hand dat meer partijen in binnen- en buitenland een beroep gaan doen op de hier opgebouwde kennis en ervaring. 

In het onlangs gepresenteerde Deltaprogramma spreekt het Rijk gemeenten aan om zich beter voor te bereiden op klimaatverandering. Maar overheden kunnen het niet alleen. Er is behoefte aan kennis, innovatie en experimenteerruimte om klimaatadaptatie tot een versnelling te kunnen brengen. De komende tijd zullen de partijen uit het noordelijk netwerk gezamenlijk verkennen hoe de onderlinge samenwerking tussen de partners en met het Global Centre verder kan worden verstevigd.    

 

 

Over een aantal van deze onderlinge samenwerkingen leest u hier meer.