Bijeenkomst Groningen Energieneutraal 2035 - Ochtendsessie warmte

Ochtendsessie Warmte

Ochtendsessie Warmte

3 nov 2016

Ochtendsessie Warmte: actueel beleid en projecten

Rond het programma Groningen geeft Energie beleggen we twee maal per jaar een ochtendsessie. Het doel daarvan is om elkaar te informeren over actuele thema’s op het gebied van energie en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Op 3 november werd weer sessie een gehouden, ditmaal bij het kantoor van het Waterbedrijf en Warmtestad.

Ruim 45 geïnteresseerden uit het noordelijke energie-netwerk waren aanwezig. Er werden drie presentaties rond het thema Warmte verzorgd:

1. Warmtestad heeft laten zien hoe de geothermie-locatie op Zernike Campus in gebruik genomen gaat worden. In het derde kwartaal van dit jaar is akkoord gegeven voor de aanleg van de geothermie-locatie waar op termijn 16.000 woningen op aangesloten kunnen worden. Begin 2017 start de bouw van deze grootschalige geothermie-bron.

2. Luuk Buit van de provincie Groningen heeft de deelnemers meegenomen door het Provinciale warmteplan. Effectief afstemmen van vraag en aanbod van warmte speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie met dit warmteplan de ontwikkeling van warmtenetten en geothermie stimuleren.  

3. De gemeente Groningen werkt hard aan een warmte-aanvalsplan. Door gebiedsgericht vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en bewoners te betrekken hoopt de gemeente het stedelijke energieverbruik voor warmte te verlagen. De speerpunten van het aanvalsplan zijn: optimaal benutten van kansen voor bodemwarmte, inzetten op hernieuwbare energie als warmtebron, uitfaseren van CV-ketels.