Online calculator biedt bedrijven snel inzicht in CO2-uitstoot

Online calculator biedt bedrijven snel inzicht in CO2-uitstoot

Online calculator biedt bedrijven snel inzicht in CO2-uitstoot

30 nov 2018

Snel en duidelijk inzicht in de eigen CO2-uitstoot én die van elkaar. Dat levert de nieuwe, transparante en gratis CO2-footprint-calculator grote bedrijven en MKB’ers op. Met de door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelde online beschikbare calculator zijn koplopers gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool Groningen, E&E advies, UMCG en Martini Ziekenhuis al aan de slag.

“In 2035 willen we een CO2-neutrale stad zijn. Om de komende jaren onze CO2-uitstoot te kunnen verminderen, moet je als bedrijf eerst wel weten hoeveel je uitstoot. Deze tool is voor elk bedrijf beschikbaar op Groningenenergieneutraal.nl. De CO2-cijfers van de koplopers zijn daar al te zien”, zegt Dick Jager, programmamanager Duurzaamheid bij de RUG.

Het voordeel ten opzichte van bestaande, commerciële tools, is dat de rekenmethode die de ingevoerde gegevens van elektriciteit-, warmte- en gasverbruik omzet naar CO2-uitstoot helder is. Jager: “Bij andere tools gebeurt dit achter de schermen. Bij onze calculator zie je exact met welke, door de Rijksoverheid vastgestelde, eenheden er wordt gerekend.” Als een bedrijf weet welke factoren de CO2-footprint bepalen, kan het gerichte stappen ondernemen om de CO2-uitstoot te verkleinen. Bovendien levert de tool inzicht in de resultaten van getroffen maatregelen. Bedrijven kunnen van elkaar leren door deze resultaten met elkaar te delen.

 

Milieudruk

De 40 bedrijven van het Platform Groningen Energieneutraal 2035, die samen werken aan een CO2-neutraal Groningen, gaven aan behoefte te hebben aan inzicht in hun CO2-uitstoot. “Met de koplopers is gewerkt aan de ontwikkeling van deze tool. De CO2-footprint geeft een bedrijf inzicht in de milieudruk die ontstaat als gevolg van zijn bedrijfsvoering. Doordat de gemeente bijvoorbeeld groene stroom inkoopt van Nederlandse oorsprong voorkomen we een uitstoot van ruim 16.000 ton CO2 per jaar. Als we nu ook de CO2-uitstoot kennen die de brandstoffen van onze bedrijfsauto’s en vuilniswagens veroorzaakt, weten we hoeveel reductie dit oplevert als we ze op duurzame energie, bijvoorbeeld waterstof, laten rijden”, zegt Wouter van Bolhuis, manager programma Energie gemeente Groningen. Door de calculator jaarlijks in te vullen, is ook het resultaat van de door de bedrijven ingevoerde maatregelen te zien.

Hoe wordt dat berekend?

Het UMCG, Martiniziekenhuis, de RUG, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool en E&E advies hebben hun 'CO2-voetafdruk' bepaald. Dit is de CO2-uitstoot die te relateren is aan de activiteiten van de organisatie. Deze uitstoot is in drieën in te delen:

  • Scope 1 omvat de directe uitstoot die de organisatie teweeg brengt, bijvoorbeeld door verbranding van aardgas, benzine en diesel.
  • Scope 2 omvat de indirecte uitstoot door het energiegebruik van de organisatie, zoals de CO2 die vrijkomt bij de productie van de gebruikte elektriciteit.
  • Scope 3 omvat alle uitstoot die te relateren is aan de inkoop van producten en diensten door de organisatie. Scope 3-emissies zijn in de regel moeilijk te berekenen.

Bij onderstaande grafiek zijn scope 1- en scope 2-emissies van bovenstaande partners te zien. De belangrijkste onderdelen van scope 3-emissies verschillen sterk per type organisatie, en zijn nog niet voor iedere organisatie betrouwbaar te geven. Voor nu worden scope 3-emissies daarom nog niet ingezet als onderdeel van de tool. Het is wel duidelijk dat scope 3-emissies een belangrijk onderdeel zijn in de totale CO2-voetafdruk.

Op basis van de ingevulde scope 1- en 2-emissies laat de tool zien dat bovenstaande partners in totaal ruim 100 kton aan CO2-uitstoot veroorzaken. Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor zo'n 8% van de CO2-uitstoot die aan Groningen toe te schrijven is. De organisaties verschillen sterk in aard en omvang, daardoor is onderlinge vergelijking niet eenvoudig.

 

De cijfers

Wil jij ook gebruik maken van deze tool?

Dat kan! Door op deze link te klikken