Opbrengsten versnellingstafels - Warmtepompen, Vastgoed, Groene Gevels

Opbrengsten eerste energieversnellingstafels

Opbrengsten eerste energieversnellingstafels

28 okt 2016

Eerste ronde voor drie versnellingstafels

Eind oktober zijn drie 'versnellingstafels' gestart. Versnellingstafels zijn concrete vervolgstappen na de ondertekening van de intentieverklaring op 23 juni 2016. Elke versnellingstafel richt zich op 1 specifiek thema en heeft als doel de energietransitie te versnellen. Partners van de routekaart en andere geïnteresseerden komen bijeen met als doel concrete projecten samen te realiseren.

De eerste versnellingstafels gaan over: warmtepompen, groene gevels en verduurzaming vastgoed. De notulen van deze bijeenkomsten vindt u onderaan dit bericht.

Wilt u graag een ander onderwerp bij een versnellingstafel bespreken? Dat kan! We staan open voor ideeën en horen graag welk onderwerp u wilt versnellen. Mail uw wens naar energieneutraal@groningen.nl.

Versnellingstafel Warmtepompen

De betrokken partijen gaan werken aan een gezamenlijke business-case voor grootschalige uitrol van hybride warmtepompen in de stad. De partijen willen door samenwerking de invoering van warmtepompen als alternatieve energiebron versnellen. Begin 2017 wordt de concept business-case besproken. Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze tafel, om de impact van de actie te vergroten.

Versnellingstafel Maatschappelijk Vastgoed

Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele succesvolle voorbeelden gepresenteerd om medewerkers te interesseren voor het thema duurzaamheid. Onder andere 'Speur de Energieslurper' en de 'Green Mind Awards' worden enthousiast ontvangen door de deelnemende partijen. Hieruit is de wens ontstaan om gezamenlijk dergelijke acties voort te zetten en te versterken. Hiervoor wordt een nieuwe versnellingstafel in het leven geroepen: de communicatie-tafel. De eerste bijeenkomst wordt binnenkort georganiseerd. Partijen zijn welkom zich hier bij aan te sluiten om zo meer goede voorbeelden te delen en elkaar te versterken. De versnellingstafel over verduurzaming van vastgoed krijgt ook een eigen vervolg.  

Versnellingstafel Groene Gevels

Voor deze tafel werd een presentatie verzorgt door Hans Jansen van bureau Copijn. De 'wonderwal' groene wand van Copijn is al enige tijd te bewonderen op het Sportplaza in Amsterdam. Dit Youtube-filmpje geeft een goede indruk van het product en de bijbehorende voordelen.

De deelnemende organisaties bereiden een gezamenlijke propositie voor om draagvlak voor het groene-gevel-plan te vergroten. De voordelen van groene gevels zijn namelijk onvoldoende bekend. Groene gevels hebben bijvoorbeeld positieve impact op welzijn, waterberging en biodiversiteit, maar ook op de onderhoudskosten van de pandgevels.  

 

Begin 2017 krijgen deze 3 versnellingstafels een vervolg. Partners van de Routekaart en andere geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Interesse kunt u kenbaar maken via energieneutraal@groningen.nl.