Opbrengsten tweede versnellingstafel Warmtepompen Groningen

Opbrengst tweede versnellingstafel: 3 pilots voor 1.150 warmtepompen

Opbrengst tweede versnellingstafel: 3 pilots voor 1.150 warmtepompen

23 jan 2017

Warmtepompen zorgen voor een flinke besparing op het energieverbruik in woningen. Hoe zorgen we ervoor dat deze duurzame energieoplossing op korte termijn ook voor Groningers beschikbaar is? Op die vraag zochten woningcorporaties, installateurs, leveranciers en partners van Groningen Energieneutraal een antwoord bij de tweede warmtepompen versnellingstafel van donderdag 19 januari 2017. 

Versnellingstafels spelen een belangrijke rol in het platform Groningen Energieneutraal. Bij elke versnellingstafel wordt een hoofdthema besproken rond de energietransitie in de regio. Verschillende partijen zoeken hier de samenwerking om zo als stad energieneutraal te zijn in 2035. 

 

Het doel van versnellingstafels is kennis, ideeën en plannen delen en ontwikkelen. Dat dit de energietransitie kan versnellen werd duidelijk tijdens de tweede warmtepompen versnellingstafel. Nijestee, Patrimonium, Groningen Woont SLIM en Grunneger Power presenteerden interessante business-cases voor grootschalige uitrol van hybride warmtepompen in de stad.

3 business-cases gericht op de uitrol van hybride warmtepompen

De eerste business-case werd gepresenteerd door Meino Nijhoff van Nijestee en Ludo Kobes van Patrimonium. De woningcorporaties zien dat 450 woningen geschikt zijn voor de installatie van warmtepompen. Wel lopen zij tegen een aantal vragen aan, zoals:

 

  • - Zijn woningen met label C – G wel geschikt? 
  • - Is de snelheid van de warmteopwekking voldoende?
  • - Hoe wordt een warmtepomp rendabel?
  • - Huurverhoging is ongewenst, maar maakt warmtepompen wel betaalbaar. Hoe gaan we om met dit spanningsveld rondom de financiering? 

 

Om hierop een antwoord te krijgen, hebben de woningcorporaties een pilot ontworpen waarbij 100 woningen worden voorzien van een warmtepomp. Na de presentatie van de pilot kwam een geanimeerde discussie op gang.

Suggesties en aanvullingen van leveranciers en partners

Een aantal leveranciers en installateurs had waardevolle suggesties voor de woningcorporaties. Zo adviseerde een leverancier bijvoorbeeld om “de investering en de kosten voor de installatie per woning te bekijken”.  Elke ruimte, schil en isolatie van een woning is anders. Door deze verschillende elementen te registreren kunnen woningcorporaties straks maatwerk leveren bij het plaatsen van een warmtepomp. 

 

De opmerkingen naar aanleiding van de presentatie maakten duidelijk: er is voldoende kennis om de pilot van Nijestee en Patrimonium te starten. Een belangrijke vervolgstap voor leveranciers en woningcorporaties is wel, concludeerde discussieleider Jelmer Pijlman van E&E Advies, om deze kennis te bundelen in een samenwerking. 

Een nieuw perspectief op communicatie – de aanpak van Groningen Woont SLIM

Een andere partij die aan zou kunnen sluiten bij deze samenwerking is Groningen Woont SLIM. De winkel waar duurzame woonoplossingen worden verkocht, is voornemens om 1.000 warmtepompen in Groningen te installeren. De manier waarop zij dat doen is innovatief: Groningen Woont SLIM begint met een enquête onder Groningers vóórdat zij hun producten ontwikkelen. Het bedrijf is namelijk benieuwd hoe bewoners energiebesparing in hun eigen woning zien.

 

Wat wil de consument? Speelt geld bijvoorbeeld een rol in de beslissing om over te stappen op een duurzame energieoplossing?

 

Met deze informatie kan Groningen Woont SLIM gericht producten ontwikkelen die aansluiten bij de consument en zo de transitie naar bijvoorbeeld warmtepompen versnellen. 

Project 050Hybride van Grunneger Power - Vragen en oplossingen

Als laatste presenteerde Daan Terlingen van Grunneger Power '050Hybride'. Het project, waarbij de Groninger energiecoöporatie 50 warmtepompen wil installeren bij particulieren en woningcorporaties, staat op het punt van beginnen. Toch voorziet Grunneger Power een aantal knelpunten bij de uitrol van 050Hybride:

 

1. Er is tegenstrijdigheid in de doelgroep. Huizen zijn steeds beter geïsoleerd. Goede isolatie betekent dat er minder energie nodig is om het huis goed te verwarmen. Dit heeft nadelige gevolgen: de periode waarin de investering is terugverdiend wordt langer. 

2. Monitoring: vanuit de warmtepomp-systemen is nog te weinig data af te lezen is. Hierdoor is het daadwerkelijke aandeel van het systeem in het verbruik te onduidelijk.

 

Voor deze knelpunten is niet direct een oplossing te vinden; iets wat ook geldt voor de andere business-cases gericht op grootschalige uitrol van hybride warmtepompen. Uit reacties van het publiek bleek dat andere partners vergelijkbare vragen hebben. De juiste monitoring van de prestaties van warmtepompen zal, bijvoorbeeld, ook een aandachtspunt worden in de pilots die woningcorporaties en Groningen Woon Slim deze ochtend presenteerden.

 

 

Door de knelpunten te delen werd duidelijk dat een oplossing wellicht ligt bij een samenwerking tussen verschillende organisaties.

 

Conclusies en vervolgstappen

Een snelle optelsom laat zien dat er een plan klaarligt voor de installatie van 1.150 warmtepompen in particuliere- en sociale woningbouw in Groningen. Door de pilots over de uitrol van warmtepompen in Groningen te presenteren, kregen partners waardevolle suggesties en ideeën om de plannen verder te ontwikkelen.

 

Hoe we er voor gaan zorgen dat duurzame energieoplossingen binnenkort ook voor Groningers beschikbaar zijn? Na de tweede warmtepompen versnellingstafel is Groningen een stap dichterbij een antwoord. 

Aanmelden voor de derde warmtepompen versnellingstafel

De derde warmtepompen versnellingstafel staat op de planning. Hiervoor worden de leveranciers en ontwikkelaars uitgenodigd hun plannen te presenteren en tot concrete afspraken te komen.

We zien u graag bij de volgende warmtepompen versnellingstafel in maart. Aanmelden kan door een mail te sturen naar energieneutraal@groningen.nl.