Op­nieuw ont­vangt ge­bouw in Groningen een BREEAM–cer­ti­fi­caat

Opnieuw ontvangt gebouw in de Stad een BREEAM–certificaat

Opnieuw ontvangt gebouw in de Stad een BREEAM–certificaat

23 feb 2017

De internationaal erkende methode geeft DUO2 4 van de 5 sterren voor duurzaamheidsprestatie.

Gister ontving het kantoorgebouw van DUO en de Belastingdienst al één, en nog voor de opening in 2016 stond er op die van de Energy Academy Europe het oordeel ‘Outstanding’. We hebben het over het BREEAM-certificaat, een internationaal erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen en infrastructuren te meten en te beoordelen. 

Zo ontvangt een gebouw het BREEAM-certificaat:

Elk BREEAM-certificaat bestaat uit een aantal criteria waarvoor maximaal 5 sterren worden toegekend. Al deze criteria hebben direct te maken met de duurzaamheid van een gebouw:

 

  1. Bij het onderdeel ‘pollution’ wordt gekeken naar de vervuiling van het oppervlaktewater tijdens de bouw.
  2. Voor ‘materials’ wordt gelet op de hoeveelheid materiaal in het ontwerp. Er worden meer sterren toegekend als het materiaal van het gebouw lage productiekosten heeft.
  3. Een derde onderdeel waarop een gebouw wordt beoordeeld is ‘waste,’ de manier waarop afval gerecycled wordt.

Het aantal sterren voor deze en andere criteria worden bij elkaar opgeteld. Daar rolt uiteindelijk de beoordeling Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding uit. 

Gebouwen met BREEAM-certificaat in Groningen

In Groningen ontvingen drie gebouwen een BREEAM-certificaat: DUO2, Energy Academy Europe en Noorderpoort.

DUO/Belastingdienst

Uit het BREEAM-rapport:

Score: 4 Sterren (Asset) en 3 Sterren (Beheer)

Op de Kempkensberg in Groningen staat het gezamenlijk kantoorgebouw voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst (de voormalige IB-Groep en CFI). Duurzaamheid speelt bij dit project een belangrijke rol en is integraal in het ontwerp opgenomen. Hergebruik van het gebouw - met op termijn een woonbestemming - is voorzien.

Bij de huisvesting van DUO en de Belastingdienst wordt onder meer afval gescheiden in zes stromen; het afval wordt bijna geheel hergebruikt. Daarnaast is veel aandacht geweest om de bestaande ecologie te handhaven en te verbeteren. Dat werd gedaan door de aanleg van een stadstuin die aansluit bij het bestaande bos en met voorzieningen voor de dieren die van nature hier al voorkomen zoals behuizing voor vleermuizen en een slechtvalk.

 

De Techniek Achter Nederland: DUO en Belastingdienst

De Techniek Achter Nederland: DUO en Belastingdienst

Noorderpoort Automotive

Uit het BREEAM-rapport:

Score – 3 sterren

Het onderwijsgebouw van Noorderpoort aan de Bornholmstraat biedt onderdak aan de afdeling Automotive, Transport en Logistiek. Het gebouw bestaat uit een aantal praktijk- en theorielokalen, inclusief ondersteunende ruimten (scholen).

 

 

Het project wordt beoordeeld als een mix-use gebouw. De begane grond wordt grotendeels benut door de werkplaatsen en technieklokalen. Dit gebied, inclusief de ondersteunende ruimten, zijn aangeduid als industrie. De begane grond, eerste en tweede verdieping wordt benut voor theorie onderwijs. Dit gebied inclusief de ondersteunende ruimten zijn aangeduid als onderwijs.

 

Bron: ABT Wassenaar - http://www.wassenaarbv.nl/blog-nl/opening-automotive-noorderpoort/ 

Energy Academy Europe

Uit het BREEAM-rapport:

Score – 5 sterren

 

Ontwerpers houden ontwerpcertificaat BREEAM Outstanding omhoog. Bron: http://www.rug.nl/groundbreakingwork/projects/eae/breeam

 

Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is ruim ingezet op het behalen van energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water. In totaal is hiermee 89,62% aan punten behaald. Voor BREEAM Outstanding is een score van 85% of hoger nodig.

Wie beoordeelt de gebouwen in Nederland?

In Nederland worden certificaten toegekend door onafhankelijke auditors die een training volgden van de Dutch Green Building Council, een netwerkorganisatie dat bestaat uit bijna 400 bouw- en vastgoedorganisaties. Hier leren zij over de ontwikkelingen over duurzaamheid in relatie tot bouw en vastgoed.

 

Met deze kennis adviseren beoordelaars vervolgens de projectontwikkelaars over duurzaamheid op vier gebieden: gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, in-use en sloopwerkzaamheden. Door BREEAM-certificaten toe te kennen, hoopt de organisatie, net als het overkoepelende BREEAM, projectontwikkelaars te inspireren om effectief gebruik te maken van hun resources.