Paddepoel gaat groene toekomst tegemoet

Paddepoel gaat groene toekomst tegemoet

Paddepoel gaat groene toekomst tegemoet

18 sep 2019

Wij werken samen aan de groene toekomst van Paddepoel! Dat staat in grote letters op het knaloranje informatiepunt dat maandagmiddag 16 september werd onthuld in de Plutolaan in Paddepoel. 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (op werkbezoek in Groningen), wethouder Glimina Chakor, bewoner Klaas Stad van Co creatie Paddepoel en directeur WarmteStad Dick Takkebos drukten gezamenlijk op de knop die het doek liet vallen. ‘Wij’ zijn Co creatie Paddepoel, WarmteStad en de gemeente. Het ministerie maakt de groene toekomst van Paddepoel mede mogelijk, met een subsidie van 1,25 miljoen euro.

Van het gas af

De onthulling van het infopunt is tegelijkertijd het startschot voor een ingrijpende operatie in deze stadswijk uit de jaren zestig. Paddepoel gaat als een van de eerste wijken in Groningen van het gas af. Daarom maakt een aannemer de straat open voor de aanleg van het warmtenet van WarmteStad. Tegelijkertijd gaat de gemeente, samen met bewoners, de wijk groener maken. Om beter bestand te zijn tegen extreem weer zoals hitte en overvloedige regenval.

Bewoners denken mee

Voorafgaand aan de onthulling van het infopunt leidde wethouder Chakor minister Van Nieuwenhuizen rond in de Plutolaan. "Dit is nu nog een brede straat", zegt Chakor. "Maar we gaan de strook asfalt smaller maken en daar komen bomen en heesters voor terug. Bewoners hebben hierover meegedacht." 

Bewoner Femke Kooijman beaamt dit "Ik ben pas in maart bij deze ontwikkeling betrokken geraakt. Gewoon doordat ik een aansprekende folder in de bus kreeg en vervolgens naar een bijeenkomst in de buurt ben geweest. Ik woon inmiddels alweer tien jaar met plezier in Paddepoel. Maar de wijk kan wel een stuk groener, dat vind ik belangrijk."

Hittegolven

Op de hoek van de Plutolaan en de Venuslaan staat Bep Tammeling. Ze woont in woonservicecentrum Bernlef en is van daaruit met haar rollator de straat overgestoken. Ze vertelt de bestuurders hoe ze afgelopen zomer de twee hittegolven is doorgekomen. "Het was vreselijk warm in de flat", zegt ze, "dat was echt niet leuk meer. Vooral de mensen aan de zonkant van het gebouw hebben het heel zwaar gehad." Dat de Plutolaan wordt aangepakt, juicht ze toe. "Het is nooit een leuke straat geweest", vindt ze. 

Rondreizend circus

Een eindje verderop in de Plutolaan spreekt Dick Takkebos de minister toe. "De aanleg van het warmtenet is een enorme opgave", zegt de directeur van WarmteStad. "De kosten bedragen 1,5 miljoen euro per kilometer. Gelukkig krijgen we gratis restwarmte van twee datacenters op de Zernike Campus. De bewoners willen we maar één keer overlast bezorgen, vandaar dat de Plutolaan meteen ook boven de grond wordt vernieuwd. Na de Plutolaan volgen andere straten, het wordt een rondreizend circus. Op elke plek waar we aan het werk gaan, zullen we de bewoners goed informeren. Het mobiele infopunt reist mee."

Huizen klimaatneutraal verwarmen

"Klimaatadaptief Paddepoel is een vrij uniek proefproject", houdt wethouder Chakor de aanwezigen even later voor. "We hebben in dit project kansen gekoppeld. Met het warmtenet gaan we de huizen klimaatneutraal verwarmen. Daarnaast nemen we klimaatadaptieve maatregelen, wordt de straat beter ingericht én groener. En dat doen we samen met de bewoners."

Behoefte aan voorbeelden

In de Plutolaan gaat de schop deze week al de grond in, en de minister is daar blij om. "We hebben behoefte aan voorbeelden die laten zien hoe je het kunt doen: droge voeten houden en maatregelen nemen tegen hittestress. De samenwerkende partners in Groningen wil ik hiermee complimenteren en feliciteren. Als het hier klaar is, zal het misschien wel druk worden met andere gemeenten die willen zien hoe jullie dit gedaan hebben. Maar dat moeten jullie er dan maar voor over hebben."

 

 

 

Betrokken partners van dit platform: WarmteStadGemeente Groningen

Foto: Jan Hendrik van der Veen