Hoe de Rijksuniversiteit Groningen CO2-neutraal wordt in 2020

Partner Uitgelicht: Rijksuniversiteit Groningen

Partner Uitgelicht: Rijksuniversiteit Groningen

3 feb 2017

Hoe de Rijksuniversiteit CO2-neutraal wordt in 2020

Over iets meer dan drie jaar wil de Rijksuniversiteit Groningen CO2-neutraal zijn. Om dit resultaat te bereiken onderneemt de grootste onderwijsinstelling van Noord-Nederland sinds 2014 tal van activiteiten. Maar hoe wordt een organisatie met meer dan 30.000 studenten, 6500 medewerkers, 11 faculteiten en een vloeroppervlakte van 437.355 m2 (ruim 86 voetbalvelden) duurzaam? Dat begint met een integraal beleidsplan waarin een duidelijke visie en concrete resultaten benoemd zijn. In dit artikel een overzicht van de aanpak van de Rijksuniversiteit Groningen en hoe zij hiermee een voorbeeld hoopt te zijn om de energietransitie te versnellen. 

Van volgend naar leading – de visie voor 2020

Duurzame bedrijfsvoering is niet nieuw voor de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 begon het beleid concrete vormen aan te nemen toen de klankbordgroep duurzaamheid/milieu werd opgericht. Daar kwam drie jaar later de eerste Meerjarenafspraak Wetenschappelijk Onderwijs (MJA I) bij, een afspraak tussen alle universiteiten om 14% energie efficiencyverbetering te realiseren. De Rijksuniversiteit trof maatregelen waarmee 10,2% werd bespaard op het energieverbruik. In 2007 werden MJA II en II opgericht met als doel in 2020 een efficiëntieverbetering van 30% te realiseren

Naast aansluiten bij deze gezamenlijke doelen heeft de RUG ook eigen doelen geformuleerd. Ze wil de duurzame ontwikkeling doorvoeren in elk facet van de universiteit. Daarmee hoopt de Rijksuniversiteit, op het gebied van duurzaamheid (duurzame bedrijfsvoering), haar positie in de top van de universitaire wereld handhaven. Daarnaast kijkt de RUG naar de GreenMetrics World University Ranking. Op deze ranglijst wil de RUG haar score volgens de Green Metric methode verhogen.

Deze ambities vragen om een structurele aanpak. Daarom is een integraal beleid duurzaamheid opgezet met drie pijlers: People, Planet en Performance. 

Welke resultaten wil de Rijksuniversiteit behalen in 2020?

De belangrijkste ambitie op het gebied van Plant is C02 neutraal zijn in 2020. Hieraan heeft de RUG een aantal deelambities verbonden, zoals:

Hoe worden deze ambities behaald?: 4 stappen van het integrale duurzaamheidsbeleid

De deelambities zullen worden behaald met behulp van de Taakgroep Green University, het bouwen en verbouwen van universitaire gebouwen en tal van andere activiteiten waarvan er hier een aantal worden uitgelicht:

 

1. De Green Office

 

Sinds oktober 2014 coördineert en faciliteert een studententeam “allerlei besluiten en activiteiten ten behoeve van de duurzame ontwikkeling”. Dat zijn uiteenlopende projecten, zoals de Faculty Challenge 2016. Hierbij werden alle faculteiten uitgedaagd om te laten zien waarom zij de meest duurzame faculteit waren. Tijdens een bijeenkomst waar ook workshops, masterclasses en pitches werden gegeven over het thema duurzaamheid werd de winnaar bekend gemaakt.

 

Welke faculteit de eerste prijs in ontvangst nam? Dat, en meer informatie over de Green Office, leest u op de website van de Green Office.

2. Afval scheiden

 

Onlangs berichtten we op deze site dat de Rijksuniversiteit als nummer 15 geëindigd is op de GreenMetrics World University Ranking. Eén belangrijke reden dat de RUG deze positie behaalde is de manier waarop de RUG omgaat met haar afval. ‘Dat doen wij als universiteit heel erg goed’, vertelt Dick Jager, de programmamanager integrale duurzaamheid.

 

Jager legt uit dat afval op 28 verschillende manieren wordt gescheiden. Een groot deel van het afval kan hierdoor worden aangeboden voor recycling. Dit heeft als voordeel dat afval goedkoper wordt – afval dat wordt aangeboden voor recycling is goedkoper dan afval dat uit de afvalbakken komt, omdat dit verbrand moet worden. Hierdoor produceert de RUG zo’n 37% minder afval dan in 1996

 

3. Duurzaam bouwen - Energy Academy Europe

 

Op 14 oktober 2016 kreeg de RUG de sleutels voor de Energy Academy Europe overhandigd. Het nieuwe gebouw op het Zernike Complex heeft een voorbeeldfunctie in de energietransitie. Het is ten eerste het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. Er zijn 1.500 zonnepanelen op het dak geplaatst en de opvang van regenwater zorgt voor toiletspoeling en plantbewatering. Dit waren twee redenen waarom de EAE het BREEAM-niveau ‘Outstanding' ontving. Ook de projecten en medewerkers van Energy Academy Europe lopen voorop in de ontwikkeling van duurzame energie. EAE focust op educatie, onderzoek en innovatie naar 6 belangrijke energiethema’s:

1. Gas (inclusief biogas en groen gas),

2. De energie van morgen (zoals wind- en zonne-energie)

3. Smart grids

4. Energie-efficiency

5. Besparingen

6. CO2-reductie

De Energy Academy Europe versnelt zo de energietransitie die zal leiden tot het bereiken van de doelstellingen van de Rijksuniversiteit.

4. Duurzaam verbouwen – UB

In 2015 is begonnen met de duurzame verbouwing van de universiteitsbibliotheek. Zo zijn op het dak van de UB 300 zonnepanelen geïnstalleerd, is de isolatie van het pand verbeterd en kostten lichtbronnen minder energie. Er komt meer daglicht en alle lampen worden vervangen voor LED lampen. Ook wordt water duurzaam gebruikt. Er zijn waterbesparende toiletten en kranen geïnstalleerd en er worden watertappunten voor drinkwater toegevoegd. De verbouwing is naar verwachting afgerond in 2018. Het is dus een meerjarenplan. Hiervoor is gekozen zodat de UB en haar collecties toegankelijk blijven en overlast verdeeld wordt over een langere periode. Daarnaast worden zware apparaten zo min mogelijk overdag gebruikt en tijdens tentamenperiodes.

Missie en plannen voor een CO2-neutrale toekomst

De eerste resultaten om de ambitie ‘CO2-neutraal in 2020’ te realiseren zijn inmiddels behaald. Het winnende GreenMindAwards project in 2012, gericht op vermindering van energie- en watergebruik en afvalproductie, leverde een energiebesparing op van 5.000 kWh ,11% waterbesparing en 22% minder restafval.

Maar dat betekent niet dat de Rijksuniversiteit Groningen er is. Op de agenda van het integrale duurzaamheidsbeleid staat nog een aantal activiteiten, zoals de plaatsing van zonnepanelen.

 

In 2017 verwacht de RUG 3150 zonnepanelen te plaatsen op daken van geschikte gebouwen. Voor de eerste tranche  (1500 zonnepanelen) is in 2016 een SDE subsidie aangevraagd en naar verwachting wordt de installatie gerealiseerd in 2017. Deze panelen kunnen jaarlijks 337,5 MWh stroom produceren met als effect 1,22 TJ hernieuwbare energie.

 

De andere 1650 zonnepanelen installeert de RUG op het Zernike terrein. Dit grondgebonden zonnepark levert naar verwachting 365 MWh zonnestroom per jaar op, wat gelijk staat aan 1,31 TJ hernieuwbare energie.

Partners

De Rijksuniversiteit Groningen is als één van de twintig partners aangesloten bij het platform Groningen Energieneutraal 2035. Een overzicht van deze partners vindt u hier

 

Wilt u zelf partner worden of meer informatie? Stuur ons dan een mail!

Groningen heeft het in zich de eerste energieneutrale stad van Nederland te worden!

Ben Feringa