Programma Gro Green Energy - Lezing Circulaire Economie en Workshops

Programma Gro Green Energy - Lezing Circulaire Economie en Workshops

Programma Gro Green Energy - Lezing Circulaire Economie en Workshops

30 okt 2017

Een hele stad kun je alleen energieneutraal maken als alle partijen samenwerken. Die samenwerking kan bestaan uit gezamenlijke projecten, maar ook een uitwisseling zijn van kennis. Dat laatste, kennis delen en uitwisselen, wil het symposium Gro Green Groningen bereiken. De middag begint met een lezing van Freek van Eijk over de kansen die circulaire economie biedt voor bedrijven. Daarna geven partners van Groningen Energieneutraal lezingen en workshops, over hun best practise, de lessen uit hun bedrijf, of juist over hun worstelingen en vragen. 

 

In dit artikel alvast een voorproefje!

Lezing Freek van Eijk - Overstap naar Circulaire Economie cruciaal

Als circulaire economie voor uw bedrijf, net als voor anderen, nog toekomstmuziek is, dan kan de lezing van Freek van Eijk daar verandering in brengen. Van Eijk, ingenieur en eigenaar van Acceleratio, presenteert het concept ‘circulaire economie’ en vertelt hoe bedrijven daarmee kunnen starten. Want dát we over zullen gaan op dit nieuwe economische model is volgens van Eijk onvermijdelijk en cruciaal voor de volgende generaties. “We kunnen simpelweg niet meer op dezelfde lineaire manier doorgaan: groei van de consumptie met een vraag naar grondstoffen die op de huidige manier niet vol te houden is.”

 

De transitie naar een circulaire economie kan niet zonder gedragsverandering. Daarin ziet van Eijk de grootste hobbel, vertelt hij in een interview met DvhN: „Er is een omslag nodig in het denken, gedrag en handelen van consumenten en bedrijven. Dat vraagt om visie en leiderschap. Een visie die verder gaat dan de korte politieke termijn. En leiderschap dat schakelt binnen en tussen politieke partijen, zowel lokaal, landelijk als internationaal. Daar zijn mensen voor nodig die het algemeen belang dienen, met het grotere plaatje voor ogen.” 

 

Hoe dat er in de praktijk uitziet voor bedrijven, zal hij vertellen tijdens de lezing. Veel van de voorbeelden die het publiek zullen inspireren komen uit de samenwerking van Acceleratio met Nederland Circulair! NederlandCirculair! is weer een samenwerking van Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met maatschappelijke organisaties zoals MVO Nederland, Circle Economy, De Groenen Zaak, het Groene Brein en Sustainable Finance Lab.

 

Inspiratie komt ook van Holland Circular Hotspot. Dit platform is gestart door bedrijven en kennisinstellingen uit de afval- en recyclingsector, zoals ENVAQU, de TU Delft, BRBS recycling en de Amsterdam Economic Board. De overheid helpt deze partijen om hun innovaties in het buitenland onder de aandacht te brengen. 

 

Na de openingslezing van van Eijk zal het publiek niet alleen meer inzicht hebben in het concept circulaire economie, maar bovenal concrete voorbeelden kennen waarmee ook hun organisatie kan toewerken naar de nieuwe, toekomstbestendige manier van werken. 

 

Workshop Grunneger Power - Faire des économies

Faire des économies; een workshop over het collectief bouwen aan een eigen, lokale en duurzame economie. Dat Grunneger Power dit onderwerp koos, is niet verrassend: samen met Groningers ondernemen zij projecten waarin burgers onze provincie versterken.

 

De workshop laat zien hoe collectief verduurzamen sociale verbanden en banen schept. Door samen te investeren in duurzame opwek in de regio worden we onafhankelijker en sociaal en economisch sterker.  Collectieven van burgers en bedrijven kunnen dat en doen dat. Hoe? Dat staat centraal tijdens de workshop. Ook laat Grunneger Power zien hoe jij mee kan doen.

 

Workshop Noorderpoort - Noorderpoort gaat circulair

Noorderpoort wil stap voor stap een circulair worden. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar vooral ook in het onderwijs en als werkgever. Maar hoe doe je dat? Help!

 

Gaaike Euwema, programmamanager 'Noorderpoort Duurzaam', geeft de workshop samen met Sietske de Jong van 'Local Matters' uit Heerenveen.

 

Workshop Bossers & Cnossen - Energiebewust is een must

Bossers & Cnossen vraagt zich af of organisaties hun medewerkers en bezoekers al optimaal bewust maken van jullie groene investeringen. Want wat houdt dat nou eigenlijk in, een opbrengst van 50.000 kWh per jaar?! In de workshop komt alles over narrowcasting als communicatie tool aan bod, net als de vertaalslag tussen opgewekte energie en dagelijkse begrippen. Deze communicatietools ga je in de praktijk gaat brengen met de grafische ontwerper van Bossers & Cnossen. 

 

Eén element van de workshop is het ontwerpen van een dashboard voor je eigen organisatie met daarop de weergave van jouw energie-opbrengsten. 

 

Aanmelden voor het symposium Gro Green Energy

Aanmelden voor het symposium kan nog steeds. Ga daarvoor naar de website https://letsgro.nl/program/gro-green-energy/ en klik op Aanmelden.

 

Een overzicht van andere energie-gerelateerde evenementen op Let's Gro vindt u hier