Qbuzz pre­sen­teert ener­gie­neu­tra­le bus­sen in Groningen

Qbuzz presenteert energieneutrale bussen

Qbuzz presenteert energieneutrale bussen

17 feb 2017

Op vrijdag 10 februari werden een waterstofbus en een elektrische bus geïntroduceerd door Qbuzz. Vanaf deze week worden ze ingezet voor testritten. De Provincie Groningen wil op termijn 20 waterstofbussen laten rijden.

Groningen wordt voorbereid op dienstregeling met energiezuinige bussen

De energieneutrale bussen zullen vanaf december 2017 onderdeel uitmaken van de dienstregeling. Tot die tijd kunnen chauffeurs van Qbuzz wennen aan de nieuwe bus. Ook zal het waterstoftankstation in de komende maanden gebouwd worden op het Chemiepark van AkzoNobel in Delfzijl. Deze oplossing is goedkoper dan de huidige oplossing waarbij de bussen tanken in de Groningse stalling. Voor AkzoNobel is waterstof een restproduct van de chloor die zij produceren. Bovendien kan Qbuzz de waterstof groen laten certificeren omdat AkzoNobel gebruik maakt van windenergie.

Belangrijk effect voor de Energiemonitor

Bussen zijn onderdeel van de sector verkeer en vervoer, grote energieverbruikers zijn in de Stad zo blijkt uit de Energiemonitor. Samen zijn de sectoren verantwoordelijk voor bijna 20% van het energieverbruik en 27% van de CO2-uitstoot. De doelstelling voor 2035 is om ook het vervoer in Groningen, een groot OV-knooppunt in Noord-Nederland, gebruik te laten maken van hernieuwbare energiebronnen. De waterstof- en elektrische bussen zijn daarmee een belangrijke stap om dit te bereiken. Elektrische bussen verlagen de CO2-uitstoot in de stad, net zoals de de inzet van een elektrische bus in Utrecht zorgt voor 900.000 kilo minder CO2-uitstoot per jaar. 

Bekijk de bijdrage van Verkeer en Vervoer in de Energiemonitor

Groningen voorloper in Nederland en Europa

Groningen is de eerste testomgeving voor elektrische- en waterstof bussen in Nederland. In Europa zijn slechts drie andere steden benoemd als testomgeving; alleen Antwerpen, Aberdeen en San Remo maken nu gebruik van deze energieneutrale bussen. De introductie van waterstof- en elektrische bussen in Groningen is daarmee uniek, maar niet onbelangrijk. De resultaten van de vier testomgevingen leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan High V.L.O.-City, het project dat de ontwikkeling van energiezuinig verkeer in Europese steden bevordert. 

"Groningen zal een pionier worden op het gebied van waterstof- en elektrische bussen in Nederland." 

Fleur Gräper, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van OV-bureau Groningen Drenthe en gedeputeerde van de provincie Groningen