Symposium 'Wind meets Gas' - Wat is de rol van de Noordzee in de energietransitie?

Symposium 'Wind meets Gas' - Wat is de rol van de Noordzee in de energietransitie?

Symposium 'Wind meets Gas' - Wat is de rol van de Noordzee in de energietransitie?

15 sep 2017

Wat is de rol van de Noordzee voor het slagen van de energietransitie? Over deze vraag bogen organisaties zich op 13 en 14 september tijdens het symposium ‘Wind-meets-Gas’ in Der Aa Kerk. Verschillende presentaties verduidelijkten hoe de Noordzee een rol zal spelen in de energietransitie, waaronder de presentatie over TSO 2020. Dit prestigieuze project in de Eemshaven is een unieke samenwerking tussen Denemarken, Nederland en Duitsland en kreeg van de EU een hoge subsidie toegekend.

Maar wat is TSO 2020 en waarom moeten we dit als Groningers in de gaten houden? 

 

Het doel van het TSO 2020 project is te onderzoeken hoe duurzame energie opgeslagen en vervoerd kan worden. Hiervoor wordt hernieuwbare stroom uit Denemarken via de COBRA-kabel naar de Eemshaven gestuurd en doorgevoerd naar gasopslag Zuidwending. Bij Zuidwending wordt gekeken naar mogelijkheden om de windstroom om te zetten in groene waterstof en wordt geëxperimenteerd met de toepassing van waterstof en de opslag ervan.

 

Uiteindelijk zal de stroom worden aangesloten op het bestaande gasnetwerk zodat de stroom hierover vervoerd kan worden naar huizen in Noord-Nederland. Andere lokale ondernemers kunnen de watersof vervoeren via de weg naar andere delen van Nederland en het westen van Duitsland.

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energinet.dk, leggen een onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable

TenneT legt uit hoe de stroom van Denemarken naar Nederland wordt vervoerd

De COBRA-kabel (Bron: 'COBRAcable', https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/internationale-verbindingen/cobracable/)

Hoe wordt TSO 2020 gefinancierd?

Het TSO 2020-project is medegefinancierd door de Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Unie. Dit is een fonds van de EU dat subsidies verstrekt aan projecten die Europees transport, energie en digitale infrastructuren willen verbeteren. Van de zeven projecten die werden geselecteerd voor een subsidie, kreeg TSO 2020 het hoogste bedrag toegekend (€ €11,772,834). Het is daarmee een vooraanstaand project binnen de Europese Unie.

 

Welke partijen werken aan TSO 2020?

Het project wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Infrastrutuur en Milieu en TenneT B.V.. Zij worden daarbij ondersteund door de Technische Universiteit van Delft en de Gasunie. Samen zullen deze partijen de pilot aan de Zuidwending monitoren.

 

Een kosten-baten analyse model wordt ontwikkeld met de European Association for Storage of Energy (EASE). De organisatie die zich inzet voor een duurzame energieopslag in heel Europa zal de COBRA-kabel analyseren en bekijken hoe de kabel in de toekomst meer energie kan vervoeren.

 

De Stichting Energy Valley is ls regionale partner verantwoordelijk voor de energietransitie in Groningen. Zij zullen het pilot van de Gasunie in de Eemshaven monitoren. 

Wanneer kunnen we resultaten verwachten?

Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het project is 2,5 jaar uitgetrokken. In die jaren zullen verschillende projecten uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd worden. 

 

1. Twee kritische studies onderzoeken de huidige status van  hernieuwbare energie en hoe dit vervoerd kan worden met 0% uitstoot. Hierbij wordt ook gekeken naar innovatieve manieren om waterstof op te slaan en te vervoeren via het bestaande netwerk.

 

2. Een analyse om de productie op te schalen naar massa-productie. Dit wordt vormgegeven in een businessplan. 

 

3. Twee pilots worden gelanceerd: “EnergyStock Pilot” en “Hydrogen Hub”. Deze projecten laten zien welke trajecten schone energie kunnen transporteren. Om dit duidelijk te krijgen worden commercieele energienetwerken en ‘grid management technology’ gelinkt aan de COBRA-kabel. 

 

Zie ook: http://energystorage.org/news/esa-news/energy-storage-play-key-role-biggest-project-funded-connecting-europe-facility-cef​

 

Tijdens het Symposium vertelde Ulco Vermeulen van Gasunie, een van de partners van TSO 2020, dat het transport van gas tien tot vijftien keer goedkoper is dan het transport van electrons. Dat biedt ook mogelijkheden om te kijken naar energie in de vorm van gas uit andere delen van de wereld.

Het Symposium 'Wind meets gas' verduidelijkte de belangrijke rol van de Noordzee voor de energietransitie. Hier werden de mogelijkheden voor projecten toegelicht. TSO 2020, de eerste samenwerking met een COBRAcable tussen verschillende EU-landen, belooft de komende 2,5 jaar resultaten op te leveren waardoor we meer duurzame energie kunnen gaan gebruiken. Het is één van de meest prominente projecten in de EU op het gebied van de energietransitie en vindt plaats in onze provincie.