The Hanze Green Quest - Studenten ontvangen ‘Green Ambassador’ certificaat voor duurzame ideeën › Monitor Klimaatbeleid Groningen

The Hanze Green Quest  - Studenten ontvangen ‘Green Ambassador’ certificaat voor duurzame ideeën

The Hanze Green Quest - Studenten ontvangen ‘Green Ambassador’ certificaat voor duurzame ideeën

24 jan 2018

“In 2025 kan de Hanzehogeschool de meest duurzame hogeschool van Nederland zijn.” 

 

Deze ambitieuze uitspraak deed het Green Team – 5 duurzaamheids-professionals uit heel Nederland - 16 mei 2017 tijdens het slotevent van The Hanze Green Quest. Ze baseerden hun stelling op de resultaten uit het adviesrapport dat werd opgesteld door medewerkers en studenten van de Hanze. Hierin staan de acties die de hogeschool wil ondernemen om de energiedoelstelling te behalen.  

 

Het adviesrapport kwam tot stand tijdens ‘The Green Quest’, het avontuur naar de duurzaamheidsambities van de Hanzehogeschool. In een periode van elf weken schreven 4 teams in een razend tempo projectplannen voor de acties die de Hanzehogeschool gaat ondernemen op het gebied van duurzaamheid. 

 

Eén van die teams is het studententeam. Dit team gaat ervoor zorgen dat alle Hanze-studenten hun opleiding verlaten als ‘Groene Ambassadeurs’. Dit betekent dat zij duurzaamheid toepassen in het dagelijks leven én in hun werkomgeving. 

Jos Vogelzang, student en captain van het Hanze studententeam, legt in dit filmpje uit wat het Groene Ambassadeurschap inhoudt.

Jos Vogelzang, student en captain van het Hanze studententeam, legt in dit filmpje uit wat het Groene Ambassadeurschap inhoudt.

Het is nu meer dan een half jaar geleden dat de plannen zijn gelanceerd. Hoe succesvol is het studententeam in 2017 geweest? Zijn er daadwerkelijk meer Green Ambassadors? 

 

Dat werd duidelijk op 16 januari 2018, toen de Hanzehogeschool de ‘Green Ambassadors Day’ organiseerde om aan het grote publiek te tonen hoe de studenten werken aan ‘hun’ duurzame school. Maar liefst 18 studenten gaven duurzaamheid een belangrijke rol binnen hun studie in 2017. Duidelijk is dat deze jonge, ambitieuze Green Ambassadors hard werken aan een duurzame toekomst.

 

Tijdens de Green Ambassadors Day kon het publiek kennis maken met de initiatieven die deze Green Ambassadors hebben opgestart. In tien presentaties gaven zij een overzicht van hun duurzame onderzoeken, projecten en stage-opdrachten. Deze presentaties gingen over onder andere duurzaam vastgoed en hoe de Hanzehogeschool volgens de Honours studenten hun duurzame doelstellingen kan halen. 

 

Presentaties projecten Green Ambassadors

1. Braincamp Hanze Honours 4 impact, door studenten Hanze Honours College 

 

2. Aanpassingen in de fysieke omgeving van de Marie KamphuisBorg die stimuleren tot duurzaam gedrag, door Britt Pama 4e jaars Facility Management 

 

3. Vitaal werken bij het Facilitair Bedrijf, door Martin Eerhard 4e jaars Facility Management 

 

4. Wat is eigenlijk de Fairtrade boodschap? door Raisa Terveer 3e jaars Facility Management en Anke van Duuren, coördinator Fairtrade Gemeente Groningen 

 

5. Wat is cruciaal voor een succesvolle Green MOOC? Door Olaf Booij 3e jaars Toegepaste Psychologie  

 

6. Zernike circulair | verwaarden van reststromen op de campus door Ronan Hogelink en Ilse Horevoorts, 2e jaars Built Environment i.s.m. NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) 

 

7. Zernike duurzaamheidsatlas | cartografie van duurzaamheid op de campus door Mattijs Assies en Chiem van de Steenoven, 2e jaars Built Environment 

 

8. Zijn studenten bereid om afval te scheiden? door Mandy Lichtendonk, deeltijd Facility Management 

 

9. Strategisch Duurzaam - de verduurzaming van het vastgoed door Reinder Veenstra, Bart Wolters en Thor Hut, 2e jaars Vastgoed & Makelaardij i.s.m. Vastgoed lab Kenniscentrum Noorderruimte 

 

10. Hoe betrek je studenten bij duurzaamheid? door Jorin Keekstra, afgestudeerd student Bedrijfskunde MER 

Amarins Beiboer presenteerde het innovatieve project waarmee ze, samen met haar team, de Sustainable Business Challenge won. In het kader van de minor Duurzame Organisaties ontwierp ze een bushokje dat de aandacht vestigt op het hergebruik van regenwater. Het bushokje geeft informatie over het nut van regenwater opvangen. Als we regenwater gebruiken in ons huishouden, dan verlichten we de toenemende druk op het watersysteem dat ontstaat door de toename van het aantal forse regenbuien. 

 

 

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

 

Voor Amarins en haar team moest de informatie wel meteen duidelijk zijn voor alle bewoners. Daarom ontwierpen ze een bushokje dat water opvangt en doorzichtige wanden heeft. In die wanden zitten gekleurde molentjes die door de waterstroom gaan bewegen. ‘Het toont aan dat je door kleine veranderingen iets kunt doen: door een obstakel zorg je ervoor dat het water er langer over doet voordat het in de bodem terechtkomt,’ aldus Amarins.

 

Lees hier het volledige artikel over Amarins in het Hanze Magazine.

 

De presentaties van Amarins en haar medestudenten werden enthousiast ontvangen door alle aanwezigen. Belangrijker nog was dat zij aan het einde van de middag het Green Ambassador-certificaat ontvingen van collegelid Paul van der Wijk. Hiermee werd het officieel: deze 18 studenten waren vanaf 16 januari 2018 de eerste Green Ambassadors van de Hanzehogeschool. 

 

 

Alle Hanze-studenten Green Ambassador in 2025

Door dit certificaat te ontvangen, hebben zij niet alleen bewezen dat ze exceptionele kennis hebben van duurzaamheid. Ook hebben ze een belangrijke rol binnen de hogeschool op weg naar 2025. Ze zijn namelijk een voorbeeld voor anderen om duurzaamheid óók een rol te geven binnen hun studie. Zo zullen ze er aan bijdragen dat de doelstelling ‘Alle studenten aan de Hanzehogeschool zijn in 2025 Green Ambassadors’ wordt bereikt. Daarmee is de impact van deze Green Ambassadors groter dan een duurzaam project alleen.