Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed: kantoren kunnen soms meer dan 30% besparen

Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed: kantoren kunnen soms meer dan 30% besparen

Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed: kantoren kunnen soms meer dan 30% besparen

25 okt 2017

Versnellingstafels spelen een belangrijke rol in het platform Groningen Energieneutraal. Bij elke versnellingstafel wordt een hoofdthema besproken rond de energietransitie in de regio. Verschillende partijen zoeken hier de samenwerking om zo als stad energieneutraal te zijn in 2035. Het doel van de versnellingstafels is kennis, ideeën en plannen delen en ontwikkelen om zo gezamenlijk de energietransitie te versnellen.

 

Tijdens de eerste Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed gingen partners in gesprek over het thema verduurzaming vastgoed: Kunnen we samenwerken rondom dit thema? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de kansen? 

 

Partners die 13 oktober waren aangeschoven hebben uiteenlopende functies; van facilitair inkopers tot projectleiders en milieukundigen. Zij kregen drie presentaties te zien waarin duidelijk werd dat we allemaal meer energie kunnen besparen dan we ons nu realiseren. 

Sustainable Buildings laat zien waar kantoren onnodig energie verbruiken

Sustainable Buildings beet het spits af. Sustainable Buildings richt zich op de verduurzaming van gebouwen, van gemeentepanden tot kantoren. Uit onderzoek blijkt dat kantoorgebouwen gemiddeld 30% onnodige energie verbruiken door bijvoorbeeld de lichten aan te laten staan nadat medewerkers naar huis zijn. Op het interactieve dashboard dat Sustainable Buildings ontwikkelde kan de gebruiker het energieverbruik in ‘real time’ volgen. Hierdoor wordt het voor de klanten van Sustainable Buildings duidelijk waar energie nuttig gebruikt wordt, en waar het verspild wordt. 

Woningbezitters kunnen makkelijk verduurzamen met Groningen Woont Slim

De presentatie was, naast een indrukwekkend verhaal, een mooie inleiding op de presentatie van Marcel Tankink van Groningen Woont Slim!. Groningen Woont Slim! wil consumenten helpen met het verduurzamen van hun woning, maar dan wel op een toegankelijke manier. Het bedrijf merkt dat particuliere woningeigenaren het een ‘gedoe’ vinden om hun woning aan te passen en energieneutraal te maken. Daarom is de filosofie van Groningen Woont Slim!: maak het makkelijk voor de consument. De organisatie biedt consumenten oplossingen in hun fysieke winkel. Ook zien ze dat bedrijven een rol hebben om medewerkers aan te sporen tot duurzame maatregelen. Elke medewerker heeft immers een ruimte van gemiddeld 100m2 tot zijn/haar beschikking. Dit is een enorm bereik.

 

Bedrijven hebben de kracht uit te stralen dat je iets kan doen om te verduurzamen. Als je iets wil doen voor je eigen gebouw/bedrijf, neem dan ook je medewerkers mee.

Marcel Tankink - Groningen Woont Slim!

Op initiatief van UMCG delen milieukundigen kennis

Bertha Tamming van UMCG gaf een presentatie die iets afweek van haar voorgangers. In plaats van de focus op gebouwen, legde Bertha uit hoe het UMCG de kennis deelt die nodig is om vastgoed te verduurzamen. Het UMCG werkt samen met RUG en andere netwerken waarmee zij kennis op het gebied van milieu uitwisselen. Het UMCG kijkt dus eerst naar de kennis die aanwezig is in het netwerk voordat ze kennis van buitenaf invliegen.

 

De samenwerkingspartners hebben door middel van een Excel-sheet in kaart gebracht welk expertisegebied elke partner heeft. Dit kan zijn op het gebied van milieu, drinkwater, afval, etcetera. Mensen schrijven schrijven zich in op dit sheet, waardoor het document dus steeds uitgebreider wordt. Organisaties kunnen bij vragen hierdoor gemakkelijk zien wie je kunt benaderen voor een antwoord. 

 

Een gesprek tussen de partners volgde en daarin werd duidelijk dat er  behoefte is aan een netwerk dat vergelijkbaar is met het netwerk van het UMCG. Deze constructie kan ook een oplossing zijn voor contact over verduurzaming van vastgoed. Deze ideeën worden verder uitgewerkt in de volgende Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed. 

 

Aanwezig zijn bij de volgende Versnellingstafel Verduurzaming Vastgoed? Meld je dan alvast aan via groningen@energieneutraal.nl.