Vijftig hybride warmtepompen voor Groningen Stad › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Vijftig hybride warmtepompen voor Groningen Stad

Vijftig hybride warmtepompen voor Groningen Stad

28 mrt 2017

Partners Grunneger Power, GasTerra en Gemeente Groningen werken samen aan innovatief warmtepompen-project

Lokale energiecoöperatie Grunneger Power werkt aan een project, waarbij de komende tijd vijftig hybride warmtepompen worden geplaatst in de gemeente Groningen. Een belangrijke onderdeel van project ‘050-Hybride’ is een onderzoek naar de werking van de hybride warmtepomp. Er wordt gekeken naar de gasbesparingspotentie van de systemen in de praktijk, de factoren die daar invloed op hebben en de gebruikerservaringen van deelnemers.

De systemen worden geplaatst bij energieklanten van Grunneger Power en in sociale huurwoningen. “In een tijd dat men op zoek is naar effectieve manieren om het gasverbruik terug te dringen, zeker hier in Groningen, zijn dit type projecten essentieel. Vijftig Groningse huishoudens gaan vanaf dit jaar aanzienlijk minder gas verbruiken. Uit het project zal blijken of deze techniek een grote rol gaat spelen in de energietransitie’’, zegt projectleider Daan Terlingen van Grunneger Power.

Wat zijn Hybride warmtepompen?

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte haalt uit de buitenlucht door elektriciteit te gebruiken. De pomp werkt als een omgekeerde airconditioner. De warmte wordt gebruikt om verwarmingswater te verwarmen voordat het water de ketel in gaat. De ketel heeft dan minder gas nodig voor de verwarming van de woning. De toevoeging ‘hybride’ houdt in dat de warmtepomp samenwerkt met de hr-ketel. Omdat warmtepompen werken met een constante (lage temperatuur) verwarming in de woning, is het altijd behaaglijk warm in huis zonder veel gas te verbruiken.

De systemen kunnen tot 70% gas besparen als er in een woning sprake is van goede isolatie en vloerverwarming. Bij een minder ideale situatie is 30% gasbesparing haalbaar. Over de gehele looptijd kan het project tot een half miljoen kuub gas besparen, wat neerkomt op een CO2-besparing van bijna 900 ton.

In een tijd dat men op zoek is naar effectieve manieren om het gasverbruik terug te dringen, zeker hier in Groningen, zijn dit type projecten essentieel.

Projectleider Daan Terlingen

Project '050-Zon'

Voorganger van het project is ‘050-Zon’, waarbij vijftig zonneboilers werden getest. Volgens Terlingen waren de zonneboilers prijstechnisch minder interessant dan gehoopt. “Ze bleken vooral interessant voor grotere gezinnen, bijvoorbeeld met pubers die lang douchen. Maar het blijft natuurlijk nog steeds heel legitiem om er een aan te schaffen omwille de gasbesparing’’.

050-Hybride wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen, GasTerra en Shell. De gebruikte systemen worden geleverd door Vaillant en Intergas/ Daikin. Vervolgens doet Huisman Warmtetechniek B.V. de installatie.

Warmtepompen Versnellingstafels

In het project zal Grunneger Power samenwerken met verschillende partners. De gemeente Groningen, GasTerra en Shell financieren 050-Hybride en de gebruikte systemen worden geleverd door Vaillant en Intergas/ Daikin. De installatie wordt verzorgd door Huisman Warmtetechniek B.V. Deze organisaties maakten kennis met elkaar tijdens de Warmtepompen versnellingstafel, georganiseerd door het platform Groningen Energieneutraal

Meer informatie over de Warmtepompen Versnellingstafel