WarmteStad boort tweede bron aan voor warmte- en koude opslag (WKO)

WarmteStad boort tweede bron aan voor warmte- en koude opslag (WKO)

WarmteStad boort tweede bron aan voor warmte- en koude opslag (WKO)

3 mei 2018

Woensdag 2 mei startte Dick Takkebos, directeur van WarmteStad, op feestelijke wijze de boring naar de tweede bron voor warmte- en koude opslag (WKO) op het Europapark. De dagopening vond een stukje verderop plaats bij architectenbureau Team 4. Het bedrijf heeft haar kantoor in het opvallende oranje gebouw ‘Hete Kolen’ en is samen met het kantoor van de gemeente Groningen sinds 2013 de eerste gebruiker van de eerste WKO bron op het Europapark. Met de tweede bron zullen woon- en werkcomplexen Lunettenhof, Leyhoeve, Powerhouse, Kolenpark en De Nieuwe Linie worden verwarmd en gekoeld.

'Hete Kolen' van architectenbureau Team 4

WKO?

Een WKO is een techniek waarmee 's zomers overtollige warmte in het grondwater wordt opgeslagen zodat die warmte in de winter weer kan worden gebruikt en andersom. Daarnaast is de WKO techniek nu zover dat het tegelijkertijd het ene gebouw kan verwarmen en het andere gebouw kan koelen. Gezien het verwarmen en koelen van gebouwen één van de grootste energieslurpers is draagt deze techniek bij aan de energietransitie.

 

Illustratie WKO techniek

 

WKO en WarmteStad

WKO is dus één van de technieken waar WarmteStad zich al jaren mee bezig houdt. Diverse gebouwen in het Ebbingekwartier, de Grunobuurt en dus het Europapark maken gebruik van WKO bronnen van WarmteStad. Bij Europark neemt de vraagt naar WKO echter enorm toe door een tal van nieuwe woon- en werkcomplexen. De enkele bron die zich nu op het terrein bevindt is niet genoeg om aan die vraag te kunnen voldoen en daarom wordt er nu een tweede aangelegd. Een mooie nieuwe stap in de verdere verduurzaming van Groningen, want honderden nieuwe bewoners gaan hiermee gebruik maken van duurzame energie.

In 2019 wordt er waarschijnlijk ook een derde bron aangelegd!

Betrokken partners: WarmteStad