Corporaties, huurders en overheid in gesprek over verduurzaming huurhuizen

Corporaties, huurders en overheid in gesprek over verduurzaming

Corporaties, huurders en overheid in gesprek over verduurzaming

2 mrt 2017

Een gezelschap van huurders, corporaties, medewerkers van de gemeente Groningen, wethouder Roeland van der Schaaf en raadsleden kwam in buurtcentrum Poortershoes bijeen om te spreken over de prestatieafspraken voor 2018. Voor het eerst werd op deze manier gewerkt aan input voor een nieuw bod, als opmaat naar de nieuwe prestatieafspraken.  Belangrijk onderdeel daarvan is de verduurzaming van de huurvoorraad.

Met de komst van de nieuwe Woningwet maken gemeente, corporaties en huurders jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Er worden afspraken gemaakt over voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen, een veilige en leefbare woon- en leefomgeving via een gebiedsgerichte aanpak en de verduurzaming van de huurvoorraad.

Alle woningcorporaties uit de stad waren aanwezig bij de bijeenkomst. Namens nieuwkomer Wierden en Borgen mocht Harold Bosboom een presentatie geven over de verduurzaming van de huurvoorraad. Sinds kort heeft ook deze woningstichting huizen in de stad door de overname van een deel van de voorraad van Steelande. Onderwerpen als alternatieve energiebronnen, bewonersgedrag, sloop of labelsprongen doorverbeteringen, wijkgericht aanpak en duurzaam materiaal gebruik werden benoemd als opmaat voor de discussie. Natuurlijk mochten ook de aardbevingen en mogelijke koppelkansen in versterking niet ontbreken. 

De aanwezigen mochten doormiddel van Post-Its hun kansen en belemmeringen aangeven over het thema van de verduurzaming van de huurvoorraad. Samen met enkele stellingen was dit de input voor de discussie die in kleinere groepen gevoerd werd.

De discussie over verduurzaming mocht zeer toepasselijk plaatsvinden in de groene kamer. Wouter van Bolhuis, programmaleider energie bij de gemeente, stelde dat geld geen probleem is omdat de overheid goedkoop kan lenen en de lagere energierekening de investering terugverdiend. Volgens de aanwezige corporaties was de praktijk weerbarstiger, je moet namelijk ook bij bewoners naar binnen komen. Enkele andere kreten die langskwamen in de discussie waren: 0 op de meter is niet de enige oplossing, veel mensen zijn reclame- en informatiemoe, meer informatie is niet hetzelfde als mensen overhalen, waarom duurt het zo lang en energieneutraal moet alleen met complexen die toekomst hebben en die moeten dan ook direct zorgklaar zijn.

Waar iedereen het over eens was dat de aanpak verschilt per wijk en per blok; het is maatwerk. Dat nieuwbouw aardgasloos moet zijn ook daar was iedereen het over eens.

De middag werd nog afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een reactie van corporatiebestuurders op diverse onderwerpen waaronder de duurzaamheid. Alle input die gegeven werd op de middag wordt nu gebruikt om een collegebrief op te stellen die naar alle betrokken partijen wordt gestuurd. Deze brief gebruiken de corporaties en huurders als input voor hun nieuwe bod, als opmaat naar de nieuwe prestatieafspraken.